ŠKOLENÍ A KURZY
 • Instalace a konfigurace Team Foundation Serveru
 • - Návrh nasazení TFS
 • - Příprava instalace
 • - Proces instalace a následné ověření
 • - Konfigurace komponent
 • Administrace instancí Team Foundation Serveru a projektů
 • - Správa instancí TFS
 • - správa projektů (Team Projects)
 • - Konfigurace ověřování a zabezpeční pro TFS
 • - Správa TFS uživatelů a jejich skupin
 • - Správa dostupnosti a kontrola stavu TFS
 • - Plánování obnovy po havárii
 • Administrace a úprava procesních šablon (Process Templates)
 • - Správa šablon
 • - Správa Process Guidance
 • - Vytváření položek pomocí Work Item Query Language (WIQL) dotazů
 • - Úprava Work Item Types
 • - Modifying a Work Item Type Workflow
 • Řízení verzí TFS (Team Foundation Version Control)
 • - Nastavení řízení verzí TFS
 • - Práce s řízením verzí TFS
 • - Pokročilé funkce
 • - Rozšiřitelnost
 • Administering Team Foundation Build
 • - Úvod
 • - Konfigurace definic
 • - Spuštění
 • - Rozšiřitelnost
 • Správa Team Projectu a reporting
 • - Přehled možností reportování
 • - Komponenty reportování
 • - Šablony pro reporting
 • - Správa reportů
 • - Vytváření reportů Custom Team System Reports
 • - Řešení potíží