ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++


 • Kurz|školení Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++ je určen pro posluchače, kteří přecházejí z jazyka C na C++, nebo jen chtějí proniknout do problematiky návrhu a implementace objektů v jazyce C++. Na kurzu se naučíte definovat objekty, konstruktory a destruktory, používat virtuální funkce, dědičnost a agregaci, přetěžovat operátory a zpracovávat události a výjimky.

 • Trochu objektově orientované teorie a názvosloví.
 • Klíčové slovo „class“ a „struct“
 • Deklarace atributů, jmenné konvence
 • Přístupová práva „private“ a „public“
 • Definice metod objektu
 • „inline“ funkce a metody
 • „const“ metody a „mutable“ atributy
 • Statické atributy a metody
 • „friend“ deklarace
 • Implicitní konstruktor, destruktor
 • Operátory „new“ a „delete“, alokace pole
 • Význam kopírovacího konstruktoru a přiřazovacího operátoru
 • „RULE OF THREE“ a jeho důsledky
 • Konverze pomocí konstruktorů s jedním parametrem, „explicit“ konstruktory
 • Typy vazeb mezi objekty, trocha UML
 • Generalizace vs. agregace
 • Dědičnost a příklady objektových hierarchií
 • Důsledky „IS KIND OF“ vazby na kompatibilitu instancí
 • Přístupové právo „protected“ a zásady návrhu bázové třídy
 • Přetěžování metod potomkem, zastínění bázové metody
 • Co je to vlastně polymorfismus? Příklady hierarchií.
 • Brzká a pozdní vazba, virtuální metody.
 • Polymorfické kontejnery, virtuální destruktory
 • Statický vs. Dynamický typ, „dynamic_cast“ a ostatní operátory pro
 • přetypování
 • Ryze virtuální metody a abstraktní třídy
 • Pojem „interface“, příklady využití
 • Výhody vícenásobné dědičnosti
 • Problém s diamantem v dědičnosti
 • Virtuální dědičnost, dekompozice instance do acyklického grafu
 • Nejednoznačnost symbolů a inicializace instance
 • Ošetřování chyb ve stylu jazyka C a C++
 • Klíčová slova „throw“, „try“, a „catch“
 • Návrh tříd sloužící jako výjimky, rozhraní třídy „std::exception“
 • Výjimky a citlivý kód konstruktoru a destruktoru