ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz Power BI Efektivní analýza dat a reporting


 • Kurz|školení Power BI Efektivní analýza dat a reporting ukáže jak využít interaktivní analýzu dat a reporting v nástroji Power BI po všech stránkách. Kurz je určen zejména uživatelům Excelu, kteří potřebují analyzovat velké objemy dat, ve spolupráci s intuitivním, a zároveň pokročilým a moderním reportingem. Kurz se věnuje i zabudované technologii PowerPivot, která umožňuje běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází současně. Součástí kurzu je i jazyk DAX, který umožňuje vytvořit velmi pokročilé analytické řešení, daleko nad rámec možností klasických kontingenčních tabulek. Kurz se věnuje i sdílení analýz ve firmě i mimo firmu, na různých zařízeních, či další možnosti, které prostředí Excelu neposkytuje. Ukážeme si nejen standardní funkcionalitu, ale také všechny skryté možnosti, které dostanou Váš reporting na další úroveň - vysoko nad to, o čem jste si doposud mysleli, že je to možné. A to vše v nástroji od Microsoftu, který je zdarma, rychlý a stabilní, a nemá žádné limity na zdroje dat nebo jejich velikost.

 • Úvod do Power BI
 • Představení nástroje a jeho limitů
 • Srovnání volné verze vs. placené "Pro" verze
 • Editor dotazů a transformace dat
 • Načtení dat do datového modelu
 • Zpracování dat z databáze, Facebooku a Google Analytics
 • Úprava a transformace dat před a po načtení
 • Seskupení dat, transpozice řádků a sloupců
 • Odstranění chyb v datech
 • Načtení a úprava tabulek z webových stránek
 • Sloučení a připojení dotazů
 • Kombinování binárních souborů
 • Rozšířený editor dotazu a úprava dotazu
 • Statistické a matematické transformace dat
 • Navigace v použitém postupu transformace dat a kroky zpět
 • Přidání vlastních sloupců
 • Strukturované sloupce - rozbalení a agregace
 • Úvod do jazyka M
 • Datové modelováni s PowerPivotem
 • Úvod do technologie PowerPivot
 • Vytváření vazeb mezi tabulkami
 • Propojení a skombinování dat z více datových zdrojů
 • Používání číselníků
 • Diagramové zobrazení
 • Skrývání systémových sloupců
 • Aktualizace dat z podkladových databází
 • Výchozí formátování dat
 • Úprava datového modelu
 • Co funguje z PowerPivotu v Excelu a co ne
 • Import souborů s PowerPivotem z Excelu
 • Pokročilá funkcionalita datového modelu
 • Úvod do analytického jazyka DAX - Data Analysis Expressions
 • Vypočtené sloupce v jazyku DAX
 • Souhrnné ukazatele a měřítka v jazyku DAX
 • Časové hierarchie - analýza podle let, měsíců, dní,…
 • Ostatní hierarchie - analýza podle produktových řad, oddělení, oblastí,…
 • Klíčové ukazatele výkonu - KPI
 • Vytvoření KPI ze souhrnných ukazatelů
 • Slicery
 • Ošetření chyb ve vzorcích
 • Tabulka z výsledku DAX dotazu
 • Spojování více tabulek do jedné
 • Nastavení výchozího shrnutí, kategorie dat a domovské tabulky
 • Datové typy, formátování a řazení sloupců
 • Vlastní kalkulace v jazyce DAX
 • Funkce pro práci s daty a časy
 • Informační funkce
 • Filtrovací a vyhodnocovací funkce
 • Funkce pro kontrolu logiky zpracování
 • Matematické funkce
 • Statistické funkce
 • Funkce pro práci s textem
 • Funkce Time Intelligence - analýza údajů napříč časovými obdobími
 • Kontext výpočtu a práce s ním
 • Vizualizace a reporting
 • Vytvoření interaktivních grafů a jejich nastavení
 • Grafická analýza jedné veličiny pomocí druhé veličiny
 • Proklik v grafech na vyšší a nižší úroveň dat
 • Interaktivní průzkum dat v grafech
 • Matice a kontingenční tabulky
 • Reporting na mapách a kartogramech
 • Geografický proklik na detailní data - geografická navigace
 • Mapa stromové struktury
 • Karty, měřidla, průřezy, prstencové grafy a další vizualizace
 • Dodatečné nastavení a přizpůsobení grafů
 • Filtry sestav a filtry grafů
 • Ovládání interakce mezi grafy
 • Vlastní vizualizace
 • Proklik z jedné manažerské tabule na další
 • Přidání popisků, obrázků a tvarů
 • Stránky řídicích panelů
 • Relace - propojení mezi tabulkami
 • Nastavení propojení mezi tabulkami
 • Propojení typu M:N
 • Kardinalita propojení
 • Směry křížového filtru pro propojení
 • Publikování na web
 • Datové sady, sestavy a řídicí panely
 • Publikování manažerských řídicích panelů na web
 • Přístup k zveřejněným analýzám a sdílení
 • Prokliky z jednoho řídícího panelu na další
 • Tvorba balíčků obsahu
 • Webová verze Power BI
 • Mobilní verze Power BI Mobile
 • Práce s webovým účtem Power BI
 • Osobní brána Power BI
 • Podniková brána Power BI
 • Automatická aktualizace dat v tabulích v reálním čase
 • Zabezpečení pomocí firemního Active Directory