ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje


 • Kurz|školení Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur a funkcí. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury a funkce, tak i tzv. externí procedury.Posluchači se naučí efektivně využívat SQL a transformovat výstup XML,JSON a jiných formátů. Jak postupovat při zpracování transakcí a případném uváznutí. Naučí se efektivně využívat DML a DDL triggery. Dozví se jak funguje exekuční plán, co to jsou indexy a jak funguje jejich údržba

 • SQL DML vs DDL
 • Datové typy, konverze a systémové funkce
 • XML výstup z SQL dotazu
 • XML manipulace a dotazování
 • JSON výstup z SQL dotazu
 • výstup z SQL dotazu, datový typ ARRAY a HSTORE
 • JSON manipulace a dotazování
 • PL/pgSQL Funkce a jejich efektivní využití
 • PL/pgSQL Procedury a jejich efektivní využití
 • PL/pgSQL Cursor a jeho efektivní využití
 • Transakce a transaction isolation level
 • Zámky, deadlock jejich sledování, řešení
 • PL/pgSQL DML trigger
 • PL/pgSQL DDL trigger
 • Logování SQL Příkazů
 • Indexy, jejich význam
 • Indexy, jejich údržba, REINDEX
 • Exekuční plány dotazů
 • Základy optimalizace dotazů