ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení PostgreSQL Pokročilá analýza dat pomocí SQL


 • Kurz|školení PostgreSQL: Pokročilá analýza dat pomocí PostgreSQL je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází PostgreSQL a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží seskupován a agregaci dat, vysvětlí si použití hierarchických dotazů, naučí se používat XML a JSON výstup a následně dopodrobna proberou analytické a statistické možnosti jazyka SQL v prostředí PostgreSQL. Naučí se používat Moving Window pro analýzy a taky Pivot a Unpivot pro transformaci výstupu

 • Úvod a opakování
 • - Přehled analytického SQL
 • - Vnořené dotazy v klauzulích WHERE a HAVING
 • - Vnořené dotazy v klauzuli FROM - inline views
 • - Operátory ALL, SOME, ANY, IN a EXISTS v poddotazech
 • Seskupování (grouping) a agregace dat pomocí SQL
 • - Vytváření reportů seskupením souvisejících dat
 • - Přehled Group funkcí
 • - Přehled klauzulí GROUP BY a HAVING
 • - Využití operátorů ROLLUP a CUBE, křížová agregace
 • - Využití funkcí GROUPING, GROUP_ID a GROUPING_ID
 • - Práce s operátory GROUPING SET a Composite Columns
 • Hierarchické dotazy
 • - Použití hierarchických dotazů
 • - Natural Tree Structure
 • - Syntaxe hierarchických dotazů
 • - Průchod stromem - výchozí bod
 • - Průchod stromem - směr dotazů
 • - Použití klauzule WITH
 • Analýza a reporting v databázích PostgreSQL pomocí SQL
 • - Přehled SQL funkcí pro analýzu a reporting
 • - Analytické funkce
 • - Hodnotící funkce (ranking functions) a reportovací funkce
 • - Funkce ROW_NUMBER, RANK a DENSE_RANK, funkce NTILE
 • - Analytický mód agregačních funkcí SUMA, COUNT, AVG a pod.
 • - Kombinování analytických a agregačních funkcí
 • - Použití analytických funkcí jako agregačních funkcí
 • RANK a DENSE_RANK
 • Funkce NTILE
 • Partitioning analytických datasetů
 • Kumulativní distribuce - CUME_DIST, PERCENT_RANK
 • Práce s pohyblivým oknem dat (Windowing functions)
 • Analytický mód agregačních funkcí SUMA, COUNT, AVG a pod.
 • Kumulativní součty, klouzavé průměry, ...
 • Fyzický, logický a funkcionální offset okna dat
 • LAG a LEAD analýza
 • FIRST_VALUE a LAST_VALUE
 • NTH_VALUE
 • FIRST a LAST
 • XML výstup z SQL dotazu
 • XML manipulace a dotazování
 • JSON výstup z SQL dotazu
 • výstup z SQL dotazu, datový typ ARRAY a HSTORE
 • JSON manipulace a dotazování
 • Pivoting a Unpivoting
 • - Pivoting
 • - Klauzule PIVOT a UNPIVOT
 • - Unpivoting
 • - Využití klauzule UNPIVOT