ŠKOLENÍ A KURZY
Školení|kurz Perl programovací jazyk


 • Školení|kurz Perl programovací jazyk je určen programátorům, kteří se naučí základům programování v jazyku PERL. V kurzu se účastníci dozví o možnostech, které nabízí jazyk PERL, zejména pro systémové skriptování jako náhrada za tradiční nástroje typu shell, sed a awk. Dále se naučí programovat v tomto jazyce a na praktických příkladech se naučí vytvářet užitečné skripty.

 • Základní informace - instalace,vývojové prostředí,dokumentace
 • Proměnné a přiřazení, kontext, datové typy
 • Čísla, řetězce, pole, asociativní pole (hash)
 • Operátory a výrazy, logické výrazy
 • Reference
 • Speciální proměnné
 • Podmíněné provádění příkazů
 • Opakované provádění příkazů
 • Práce s filesystémem, soubory, adresáři
 • Spolupráce s procesy
 • Příkazový řádek Konstruktory anonymního pole a a hashe
 • Vícerozměrná pole
 • Pole hashů
 • Hashe polí
 • Hashe hashů
 • Funkce pack a unpack
 • Podprogramy - předávání parametrů,kontext volání funkce
 • Funkce eval, system
 • Regulární výrazy - jazyk RE
 • Tvorba modulů
 • CPAN, instalace a použití modulů
 • Ladění programů
 • PERL debugger