ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Oracle Security


 • Kurz|školení Oracle Security je určen pro správce Oracle databází, kteří dostali za úkol zajistit Server ze všech možných stran tak, aby se k daným datům nedostali neoprávněné osoby. Dozví se také jak zajistit data na více úrovních tak, aby je nepovolané osoby nemohly použít i v případě prolomení některých z ochran. Kurz obsahuje zabezpečení a šifrování na úrovni dat, tabulek, databází a databázových objektů, na úrovni serveru, na úrovni komunikace s aplikacemi. Věnuje se i auditu bezpečnosti, který se dá využít na nepřetržitý monitoring bezpečnosti.

 • Požadavky na zabezpečení
 • Řešení zabezpečení
 • Zabezpečení interní databáze
 • Auditování databáze
 • Autentizace uživatelů
 • Strong Authentication
 • Zabezpečení uživatelů v podnikovém prostředí
 • Proxy Authentication
 • Autorizační metody
 • Application Context
 • Fine-Grained Access Control
 • Instalace Label Security
 • Nasazení Label Security
 • Šifrování dat
 • Šifrování na úrovni aplikací
 • Transparent Data Encryption
 • Šifrování souborů
 • Oracle Net Services Security Checklist
 • Zabezpečení listeneru
 • Využití Connection Manager jako firewallu
 • Zabezpečení SQLPlus a iSQLPlus