ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Oracle Database 12c/19c: Backup and Recovery Workshop


 • Kurz|školení Oracle Database 12c/19c: Backup and Recovery Workshop vás naučí vyhodnotit vaše vlastní požadavky na obnovení stavu databáze. Budete vyvíjet vhodné strategie pro zálohování a obnovu z dostupných scénářů. Dozvíte se jak zajistit rychlý, spolehlivý, bezpečný a snadno spravovatelný výkon, optimalizovat vytížení databáze, snížit náklady na IT a poskytnout vyšší kvalitu služeb. Zkušený lektor vám pro začátek pomůže hlouběji pochopit pravděpodobně nejdůležitější úkol správce databáze - zálohování a obnovení. Koncepty a architektura, která podporuje zálohování a obnovu, spolu s kroky potřebnými k jejich provedení různými způsoby a v různých situacích, jsou probrány do podrobností. Dozvíte se o příkazovém řádku Recovery Manageru (RMAN) a grafickém rozhraní pro různé způsoby zálohování, selhání, obnovení a scénáře obnovy.

 • RMAN
 • Používání oblasti rychlé obnovy - Fast Recovery (FRA)
 • Kontrolní soubor (Control File)
 • Žurnálový soubor (Redo Log)
 • Archivační soubory
 • Virtuální soukromé katalogy
 • Přehled řešení zálohování a terminologie
 • Zálohování tabulkových prostoru určených pouze pro čtení
 • RMAN typy záloh
 • Postupně aktualizované zálohy
 • Rychlé pravidelné zálohování
 • Sledování změn v blocích
 • Zálohování doporučené od Oracle
 • Zálohovací reporty
 • Správa zálohování
 • Komprese zálohy
 • Použití aplikace Media Manager
 • Vytvárení RMAN víceoddílové zálohy, náhradní kopie, zdvojené záložní sady a zálohy záložních sad
 • Vytvárení a správa archivní zálohy
 • Zálohování souboru pro obnovu
 • Zálohování kontrolního souboru do trasovacího souboru
 • Zahrnutí dalších záloh souboru do katalogu
 • Zálohování ASM metadat diskových skupinových
 • Vytvárení RMAN šifrovaných záloh
 • Použití Transparent-Mode šifrování
 • Použití Password-Mode šifrování
 • Použití Dual-Mode šifrování
 • Snížení času diagnostiky problému
 • ADR
 • Poradce pro obnovení dat
 • Diagnostika ztráty datového souboru (systémový soubor a ASM)
 • Řešení poškození bloku
 • RMAN zotavení v režimu NOARCHIVELOG
 • Provedení úplné obnovy (kritické a nekritické datové soubory)
 • Obnovení ASM diskových skupin
 • Provedení Point-in-Time (PITR) (k urcitému datu), nebo neúplné obnovy
 • Obnova tabulky ze záloh
 • Obnova spfile, controlfile
 • Ztráta souboru Redo Log a jeho obnova
 • Obnovení souboru hesel
 • Obnova indexu, Read-Only tabulky a dočasného souboru
 • Obnovení databáze na nového hostitele
 • Obnovení po katastrofě
 • Obnovení RMAN šifrovaných záloh
 • Flashback tabulky
 • Flashback transakce (dotaz a návrat)
 • Flashback a recycle bin
 • Flashback datový archiv
 • Konfigurace Flashback database
 • Provedení Flashback database
 • Doporučené postupy pro Flashback database
 • Použití duplikované databáze
 • Výběr techniky duplikování databáze
 • Vytvoření duplikované databáze ze zálohy
 • Porozumení RMAN duplikační operaci