ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Oracle ADF


 • Kurz|školení Oracle ADF je určen pro Oracle vývojáře, kteří chtějí využívat výhod "Oracle Application Development Framework (ADF)". Naučí se vytvářet vícevrstvé aplikace včetně MVC komponent a aplikačních služeb, které zastřešují modelovou vrstvu MVC architektury. V rámci tohoto kurzu budou používány vizuální a modelovací nástroje z "Oracle JDeveloper" k vytváření ADF komponent.

 • Oracle Application Development Framework
 • MVC architektura
 • ADF technologie
 • ADF vývojový proces
 • ADF vývojový proces
 • JDeveloper elementy pro vývoj
 • Vytváření implicitních Business Components
 • Vizuální editace JSP
 • Úvod do "ADF Business Components"
 • Vytváření aplikačního pracovního prostoru v "Oracle JDeveloper"
 • Vytváření implicitních "Business Components"
 • Testovací nástroj pro "Business Components"
 • Role "Business Components": Entity objekty, "View" objekty, aplikační moduly
 • Vytváření aplikační logiky
 • Entity objekty
 • Java soubory pro Entity objekty
 • Modelovací nástroj "Business Components"
 • Nastavení výchozích hodnot atributů Entity objektů
 • Mapování atributů na DB sekvenci
 • Validace hodnot
 • Vytváření a užití domén pro validaci
 • Expozice dat
 • "View" objekty
 • "View" linky
 • Aplikační moduly
 • "View" objekty založené na SQL dotazech
 • Modelovací nastroj pro "Business Components"
 • Uživatelsky definovaná validace
 • Vkládání a užití uživ. metod pro validaci
 • Asociace Entity objektů
 • Publikace uživ. metod
 • Metody přistupující k datům
 • Rozšířený přístup k datům
 • "View" objekty založené na SQL dotazech
 • Expertní režim pro vytváření "View" objektů
 • Programové "View" objekty
 • Formátování atributů
 • Zabezpečení modelu
 • Autentizace
 • Autorizace
 • Autorizace na úrovní "Entity" objektu
 • Smysl kontroléru
 • Kontrolér v MVC architektuře
 • Zpracování navigačních požadavků
 • Vytváření ADF prezentační vrstvy
 • JSP/HTML vizuální editor
 • JSP a ADF aplikace
 • Základní JSP elementy
 • Řídící prvky "View" objektů
 • Uživatelsky definované akce
 • Vytváření akční třídy
 • Užití přesměrování
 • Aplikační zdrojové soubory pro zajištění multi-jazyčnosti
 • Užití CSS
 • Použití jazyka výrazů
 • Deploying to OC4J