ŠKOLENÍ A KURZY
Oracle Database 12c: Administration Workshop


 • V Kurz|školení Oracle Database 12c/19c: Administration Workshop získají administrátoři základní přehled o architektuře databázového serveru Oracle, o funkcích jednotlivých komponent, jak odpovídající Oracle software nainstalovat a jak provádět základní údržbu.

 • Architektura Oracle Database - Prehled
 • Konfigurace instance Oracle Database
 • Připojení k instanci Oracle Database
 • Pamětové struktury Oracle Database
 • Procesní architektura
 • Procesní struktury
 • Proces spuštení Oracle instance
 • Architektura databázového úložište
 • Sítové služby Oracle - Přehled
 • Sítový příjemce Oracle - Prehled
 • Nastavení sítových připojení Oracle
 • Nástroje pro konfiguraci a správu Oracle site
 • Použití nástroje Listener Control
 • Použití asistenta pro síťové nastavení Oracle
 • Porozumění ukládání dat
 • Obsahy bloku databáze
 • Zkoumání struktury úložište
 • Vytvoření nové tabulky
 • Prehled tabulek vytvořených ve výchozím nastavení
 • Správa tabulek
 • Zobrazení informací tabulky
 • Použití souboru spravovaných Oracle
 • Database - Uživatelské a administrátorské účty
 • Vytvoření o ověření uživatele
 • Odemknutí uživatelského úctu a resetování hesla
 • Oprávnění, Role,Profily
 • Přehled zámků
 • Uzamykací mechanismus
 • Souběžnost dat
 • DML zámky
 • Řízení fronty požadavku na zámky
 • Konflikty pri zamykání
 • Transakce a zrušení dat
 • Ukládání zrušených informací
 • Porovnání zrušených a obnovených dat
 • Správa zrušení
 • Změna zrušené tabulky na pevnou velikost
 • Standardní audit databáze
 • Jednotný audit dat
 • Role AUDIT_ADMIN a AUDIT_VIEWER
 • Konfigurace auditu
 • Specifikace nastavení auditu
 • Zobrazení historie upozornení
 • Automatický archiv zátěže (AWR)
 • Statistické úrovně
 • Automatický monitoring diagnostiky databáze (ADDM)
 • Enterprise Manager a Advisors
 • Monitorování výkonu
 • Metodika ladění výkonu
 • Správa paměti
 • SQL ladění
 • Oracle Optimizer
 • Operace SQL plánu
 • Adaptivní prováděcí plány
 • SQL Advisors
 • Výsledky automatického ladění SQL
 • Implementace doporucení automatického ladění
 • SQL Tuning Advisor
 • Database Resource Manager - Přehled a koncepty
 • Používání Resource Manager
 • Resource Manager Workflow
 • Simple Job
 • Základní součásti a workflow
 • Použití Time-Based nebo Event-Based plánu
 • Vytvoření Time-Based a Event-Based úlohy
 • Správa místa v blocích a v rámci segmentu
 • Typy segmentu
 • Alokace volného místa
 • Vytvoření tabulky bez segmentu
 • Technologie Flashback
 • Instance Recovery
 • Optimalizace Instance Recovery
 • Používání MTTR poradce
 • Selhání záznamového média
 • Konfigurace obnovitelnosti
 • Oracle Data Pump
 • SQL* Loader
 • Externí tabulky