ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení XML na platformě .NET


 • Kurz|školení XML na platformě .NET je určen pro vývojáře, kteří se chtějí naučit používat programovací techniky pro práci s XML na platformě .NET. Na kurzu se naučíte pracovat s objektovými třídami pro parsování dokumentů, validovat a transformovat dokumenty, pracovat s dokumenty pomocí modelu DOM. Seznámíte se s jazykem XPath a budete vytvářet vlastní transformace XML dokumentů

 • Historie
 • Syntaxe XML dat
 • Jmenné prostory
 • Přehled
 • Typy XML Parserů
 • Parsing pomocí XML Readeru
 • Typy uzlů, zpracování chyb
 • Úvod do validace
 • DTD
 • Použití XSD Schémat
 • Programové zpracování validace, objekty realizující validaci
 • Úvod
 • Vytváření XML pomocí objektů XML Writteru
 • Vytváření XML s Namespaces
 • Řízení XML formátu a konverze
 • Úvod do XPath
 • Definice os, množin uzlů a predikátů
 • Navigace v dokumentu pomocí XPath
 • Operátory a funkce
 • Programování XPath, objekty pro práci s XPath
 • Úvod do XML DOM
 • Navigace v XML pomocí DOM
 • Transformace struktury (vytváření nových Nodů, modifikace a odstraňování
 • Nodů)
 • Programování DOM, objekty umožňující programování DOM
 • Úvod
 • Základní struktura XSLT (pojem template, aplikace template, implicitní
 • pravidla)
 • Objekty pro provádění transformací
 • Třídění
 • Řízení výstupu
 • Vkládání šablon (import, include)
 • Pojmenované šablony
 • Proměnné a parametry
 • Opakování a podmínky
 • Extension Elements a funkce
 • Modifikace gramatiky a datových typů
 • Vytváření a modifikace struktury XML pomocí XSLT
 • Odkazy v XML dokumentech
 • Serializace objektů do XML
 • XQuery
 • SQL a XML