ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Windows Presentation Foundation WPF v Microsoft Visual Studiu


 • Kurz|školení Windows Presentation Foundation WPF v Microsoft Visual Studiu je určen pro zkušené vývojáře, kteří znají základy tvorby Windows Forms aplikací a chtějí se naučit pokročilejší techniky programování WinForms a Windows Presentation Foundation (WPF) aplikací pomocí Visual Studia 2015 a .NET Frameworku 4.5.

 • Uživatelské rozhraní (User Interface - UI)
 • - Vytvoření Page Layout
 • - Použití Content Controls
 • - Použití Item Controls
 • - Využití Logical Resources na úrovni okna
 • - Využití Logical Resources na úrovni aplikace
 • - Vytvoření konzistentního UI pomoci stylů
 • - Změna vzhledu prvků pomocí šablon (Templates)
 • - Zpracování událostí a infrastruktura Commands
 • Unit Testing a Debugging
 • - Strategie testování WPF aplikace
 • - Debugging XAML
 • - Zpracování neodchycených Exceptions
 • - Základy Security Features
 • Jednoduchý Data Bindinging a Validace
 • - Základy WPF Data Binding
 • - Vytvoření Data Binding
 • - Implemetace Property Change Notification
 • - Konverze dat
 • - Validace dat
 • - Zobrazení dat při vývoji a návrhu (design-time data)
 • Data Binding na kolekce
 • - Binding na kolekci objektů
 • - Objekt ObservableCollection
 • - Použití Collection Views
 • - Vytvoření UI pro Master-Detail
 • - Použití Data Templates
 • - Načítání dat z SQL serveru (LINQ, Entity Framework)
 • Vylepšení chování UI
 • - Implementace asynchronního zpracování
 • - Implementace UI s rychlou odezvou
 • - Třída Task, klíčová slova async, await
 • Lokalizace a pomoc uživatelům aplikace
 • - Lokalizace a Globalizace
 • - Implementace User Assistance Features
 • - Zajištění User Accessibility Features
 • WPF 2D grafika, multimédia, tisk
 • - 2D grafika
 • - Obrázky
 • - Multimédia ve WPF aplikaci
 • - Vytvoření a tisk dokumentů
 • Tvorba vlastních prvků
 • - Základy tvorby prvků pro WPF
 • - Vytvoření User Controls
 • - Vytvoření Custom Controls
 • - Řízení vzhledu prvků pomocí Visual States
 • - Integrace WPF a Windows Forms
 • Attached Properties a Behaviors ve WPF
 • - Implementace Attached Properties
 • - Uživatelské rozhraní Drag-and-Drop
 • - Implementace Expression Blend Behaviors, Triggers a Actions
 • Animace ve WPF
 • - Možnosti animací
 • - Použití triggrů
 • - Vizualizace dat
 • Application State Settings
 • - Vytvoření Application Settings
 • - Využití Application Settings
 • - Vytvoření Custom Configuration Sections
 • Konfigurace a distribuce WPF aplikace
 • - Možnosti pro distribuci
 • - Distribuce samostatné WPF aplikace
 • - Distribuce XBAP aplikace
 • Konfigurace Security Settings