ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení vývoje webových aplikací pomocí ASP.NET MVC


 • V Kurz|školení vývoje webových aplikací pomocí ASP.NET MVC se naučíte kromě teoretických principů i nejběžnější techniky používané právě při vývoji webových aplikací v ASP.NET MVC, jako například validace, šablony, směrování, či využití všudypřítomného AJAX. Mluvit se ale bude i o možných komplikacích, které mohou nastat při psaní větších projektů, a způsobech, jak se případným slepým uličkám vyhnout. Kurz předpokládá znalosti jazyka C# (případně Visual Basic .NET), html, css a ideálně i základů jazyka JavaScript. Znalost jiných webových technologií (PHP, Java, ASP, apod.) je výhodou, ale není podmínkou, kurz je vhodný i pro účastníky, kteří s tvorbou webu na straně serveru teprve začínají.

 • Architektura MVC
 • Představení architektury
 • Důvod vzniku a přínos
 • Možnosti a omezení protokolu HTTP a jazyka HTML
 • ASP.NET MVC
 • Základní přehled
 • Životní cyklus požadavku
 • Porovnání s ASP.NET WebForms
 • Založení projektu
 • Instalace a integrace ASP.NET MVC
 • Hierarchie MVC projektu
 • Směrování požadavků
 • Teorie a účel směrování
 • Základní (univerzální) deklarace směrování
 • Zástupné parametry a jejich využití
 • Pokročilé účelové směrování
 • Šablony zobrazení - Razor engine
 • Syntaxe Razor engine
 • Srovnání s aspx stránkou jako šablonou
 • Silně typové šablony
 • Implementace layout
 • Využití částečných pohledů
 • Lokalizace pohledů
 • Datová logika
 • Teorie datové logiky
 • Použití Linq2Sql a Entity Frameworku jako modelu
 • Využití ViewModel datových objektů
 • Principy ASP.NET MVC
 • Zakládání a používání controllerů jako funkčních celků
 • Způsob provázání vrstev
 • Předávání parametrů mezi formulářem a kódem
 • Předávání složitějších struktur
 • Rozšiřování pomocí atributů
 • Ladění aplikace
 • Krokování akcí a generování šablon
 • Procházení hodnot aktuálního požadavku
 • Validace
 • Princip validace v ASP.NET MVC
 • Přímá validace kódem
 • Integrace validačních frameworků
 • Klientská unobtrusive validace jQuery
 • Autorizace požadavků
 • Autentizační mechanismy
 • Atribut [Authorize]
 • Využití Forms autentifikace
 • Psaní přihlašovacího modulu
 • Využití Windows autentifikace
 • Možnosti při rozšiřování komplexnější autorizace
 • Rozšiřování ASP.NET MVC
 • Doplňující atributy
 • Rozšiřování pomocných tříd
 • Vlastní RouteConstrains
 • Vlastní filtry akcí