ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení vývoje webových aplikací pomocí ASP.NET Core


 • V Kurz|školení vývoje webových aplikací pomocí ASP.NET MVC je určen pro programátory, kteří mají obecnou znalost webových technologií (HTML, CSS, JavaScript...) a alespoň základů .NET (C#, Razor, Web Forms, MVC 5...). Cílem je upgradovat jejich znalosti a dovednosti na aktuální úroveň. Studenti se seznámí s Entity Frameworku Core,Razor Pages, MVVM framework, Validace vstupu a model binding. Ukážeme si jak na Globalizace a lokalizace, dále pak na Zabezpečení webových aplikací a konečně Provoz a hosting ASP.NET Core aplikací

 • Důvody vzniku, ideové novinky, změny proti .NET Frameworku
 • ASP.NET MVC Core a nový Razor
 • Tag helpers v Razoru
 • Cookies v ASP.NET
 • View Components
 • Validace vstupu a model binding
 • Úvod do Entity Frameworku Core
 • Globalizace a lokalizace
 • Zabezpečení webových aplikací
 • Provoz a hosting ASP.NET Core aplikací
 • Instalace a konfigurace serveru s Windows a IIS, základní diagnostika
 • Instalace a konfigurace web serveru na Linuxu, nasazení a provoz ASP.NET Core aplikace