ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení vývoj Windows Forms aplikací v Microsoft.NET


 • Kurz|školení vývoj Windows Forms aplikací v Microsoft.NET je určen pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření Microsoft Windows Forms aplikací pomocí Microsoft Visual Studia 2013 -2015 a .NET Frameworku 4 - 4.6. Na kurzu se naučíte používat a vytvářet standardní i vlastní ovládací prvky, vytvářet uživatelské rozhraní, používat knihovnu tříd .NET, načítat, upravovat a ukládat databázová data pomocí LINQ dotazů, tisknout dokumenty, volat metody asynchronně pomocí klíčových slov async a await, pracovat s třídou Task, lokalizovat aplikace a distribuovat je pomocí technologie ClickOnce.

 • Vytvoření formuláře
 • Přidání ovládacích prvků na formulář
 • Vytvoření zděděného formuláře
 • Rozmístění ovládacích prvků na formulář
 • Vytvoření MDI aplikace
 • Vytvoření událostní procedury pro ovládací prvek
 • Použití ovládacích prvků z knihovny Windows Forms
 • Používání dialogových oken
 • Přidávání ovládacích prvků za běhu aplikace
 • Tvorba nabídky
 • Tvorba nových a úprava existujících ovládacích prvků
 • Zajištění standardního chování prvků v návrhovém režimu (design–time)
 • Přidání a konfigurace objektů z knihovny ADO.NET
 • Čtení a modifikace dat pomoci LINQ dotazů
 • Data-binding a formátování dat
 • Přehled XML Webových služeb
 • Perzistence dat
 • Tisk
 • Použití dialogů Print Preview, Page Setup a Print
 • .NET model asynchronního programování
 • Jak volat metodu asynchronně
 • Přidání nápovědy
 • Lokalizace aplikace
 • .NET Assemblies
 • Distribuce pomocí technologie Click-Once