ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET


 • Kurz|školení tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET je určen pro vývojáře aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet databázové aplikace pomocí Microsoft Visual Studia na platformě .Net Framework. Na tomto kurzu se naučíte pracovat s databází pomocí objektů Connection, Command, DataReader a DataSet. Pochopíte k čemu je dobrý connection pooling, naučíte se monitorovat komunikaci s databází, získáte zkušenosti s asynchronní komunikací, voláním uložených procedur a předávání parametrů, naučíte se jak se bránit proti útoku typu SQL Injection, dávkovým zpracováním, použitím BulkCopy, transakcemi a kešováním prostřednictvím objektu DataSet, ale i načítáním a validací XML dokumentů.

 • Běžné databáze a jejich typy
 • Architektura ADO.NET a použití .NET providerů
 • Připojené a odpojené prostředí při práci s daty
 • Objekt Connection a nastavení ConnectionString
 • Ukládání ConnectionString v konfiguračním souboru
 • Specifika zachytávání vyjímky SqlException
 • Connection Pooling
 • Zachytávání událostí objektu Connection
 • Použití ConnectionStringBuilderu aochrana proti ConnectionString injection
 • Monitoring komunikace s databází
 • Získávání a aktualizace dat pomocí objektu Command
 • Práce s parametry a uloženými procedurami
 • Získávání ReadOnly ForwardOnly datových streamů pomocí objektů typu DataReader
 • Použití dávkových příkazů
 • Použití BulkCopy
 • Multiple Access Result Set (MARS)
 • Assynchronní komunikace s databází
 • Object factory a univerzální přístup k datům
 • Co je to tansakce
 • Lokální a distribuované transakce
 • Isolace transakcí
 • Použití objektu DataSet
 • Použití objektů DataAdapter, TableAdapter
 • Netypový a typový DataSet
 • Definice tabulek a relací v DataSetu
 • Modifikace dat v DataSetu
 • Ukládání modifikovaných dat na datový server
 • Technika LastInWins a technika optimistické konkurence