ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Javascript pro pokročilé a Node.js


 • Kurz|školení Javascript pro pokročilé a Node.js - Účastníci získají celkový přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů. Naučí se psát robustní, rychlé a bezpečné aplikace, moderní skripty pro běžně používané aplikace s minimálním úsilí. Naučí se používat Node.js a jeho balíčky včetně jejich implementace.

 • Nástroje pro vývojáře
 • Příkazy pro ladění kódu
 • OOP v Javascriptu
 • Prototypování – statické a dynamické vlastnosti a metody
 • Prototypování – vytváření dědičnosti
 • Volání rodičovských metod a předávání kontextu
 • Uzávěry - Closures
 • Nový statement class v ES6
 • Moduly v ES6
 • Zaměření, přednosti použití
 • File systém, základní moduly
 • Využití při vývoji webových aplikací (babel, less, uglify, rollup)
 • Vytvoření node.js serveru a zachycení dat (POST, GET)
 • Nové rozšířené datové typy a pokročilé funkcionality v JS
 • Verze Javascriptu v prohlížečích, MDN
 • Rozšiřování základních prototypů, polyfilly
 • Nové funkce pro pole, nová číselná pole, iterátor typu Map
 • Funkce - předávání kontextů pomocí funkcí aplly a call, bind
 • API nových elementů – canvas, audio a video
 • Lokální proměnné
 • Arrow funkce
 • Promisy
 • Regulární výrazy
 • Syntaxe, vytvoření regulárního výrazu
 • Literály, speciální znaky, modifikátory a kvantifikátory
 • Znakové třídy a množiny znaků
 • Zpětné reference
 • Používání funkcí test, exec, replace a split
 • Ošetřování před odesíláním formulářů
 • Ukládání dat
 • Cookies
 • Local Storages
 • Zabezpečení cookies
 • CSRF útoky
 • XSS útoky
 • Ochrany uživatelských vstupů aplikace
 • Ukradnutí administrační cookie
 • Vývoj univerzální aplikace pro hlavní používané prohlížeče
 • Využití Node.js pro vývoj