ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Jazyk C# - programování


 • Kurz|školení Jazyk C# - programování je určen pro všechny programátory, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti s vytvářením aplikací v jazyce C# na platformě Microsoft .NET. Na kurzu získáte přehled o platformě Microsoft .NET Framework a jejím vývojovém prostředí Microsoft Visual Studiu .NET. Seznámíte se s jazykem C# s důrazem na objektově orientované programování.

 • Stručný přehled platformy .NET Framework a jazyka C#
 • Stručná rekapitulace OOP
 • Generické datové typy
 • Delegáti a události
 • Rozšíření jazyka předchozích verzí
 • Delegáti Lambda výrazy a LINQ
 • Assemblies verzování a Global Assembly Cache
 • Správa paměti a zdrojů a Garbage Collector
 • Čtení a zápis dat pomocí streamů
 • Serializace dat