ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení ASP.NET Core Blazor


  • Kurz|školení ASP.NET Core Blazor - Blazor je webová architektura navržená tak, aby běžela na straně klienta v prohlížeči na bázi .NET runtime ( Blazor WebAssembly ) nebo na straně serveru v ASP.NET Core ( Blazor Server ). Blazor je framework založený na komponentách, které si spolu povídají. Veškerý markup píšete v notoricky známém Razoru a interaktivitu zajišťujete událostmi a jejich handlováním v jazyce C#. Ukážeme si jak lze s Blazorem vytvářet a provozovat webové aplikace jen pomocí C# a kam směřuje tvorba webových aplikací pro ty, co nenašli zalíbení v JavaScriptu.

  • Co je Blazor, aktuální stav světa Blazoru
  • Hostingové modely, úvod do struktury ASP.NET Core aplikací, možnosti debuggingu
  • Komponenty, formuláře
  • Architektura aplikace, komunikace komponent, komunikace aplikace s API
  • Error handling
  • Routing
  • Javascript Interop