ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení ASP.NET a Internet Information Services


 • Kurz ASP.NET a Internet Information Services je určen pro programátory ASP.NET MVC aplikací, kteří chtějí rozumět architektuře IIS, využívat jeho služeb při vývoji a provozu aplikací a naučit se psát pro něj rozšíření.

 • Co je „.NET“ a co je „Framework“
 • Verze 2.0 - 4.0 a jejich vzájemný vztah
 • Výhled do budoucna - co je známo a co nesmíme ani naznačovat
 • Modulární architektura IIS
 • Instalace IIS 7.x na Windows Serveru 2008, 2008 R2
 • IIS Express
 • Microsoft Web Platform Installer
 • Zprovoznění ASP.NET a souvisejících modulů
 • Application pooly a izolace jednotlivých aplikací od sebe
 • Classic“ versus „Integrated“ režim zpracování požadavků
 • URL rewriting, Application Request Routing
 • IIS Media Services
 • Dynamic IP restrictions
 • Nový konfigurační model
 • Nová rozhraní pro správu
 • Internet service manager
 • APPCMD a správa z příkazové řádky
 • FTP server a jeho schopnosti
 • Nastavení web serveru pro hosting více aplikací
 • Zpracování požadavku z hlediska web serveru (IIS 6.0, 7.0 a novější)
 • Zpracování požadavku z hlediska ASP.NET
 • HTTP moduly a handlery
 • Eventy volané při zpracování požadavku
 • Psaní vlastních rozšiřujících modulů pro IIS
 • Rozdíl mezi routingem a rewritingem
 • Základy URL routingu, předávání parametrů
 • Defaults, Constraints, Data Tokens
 • Ovlivnění URL routingu vlastním kódem
 • Cacheování jako součást standardu HTTP
 • Output cache v IIS
 • Cacheování části stránky
 • Tvorba vlastních output cache providerů v ASP.NET
 • Request validation
 • Tvorba vlastního request validation modulu v .NET
 • Napojení FTP na ASP.NET membership
 • Psaní vlastních providerů pro FTP
 • Konfigurace serveru, Web Management Service
 • One-click publish“ z Visual Studia
 • Tvorba instalačních balíčků
 • Deployment databází