ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení ASP.NET Web Forms a serverové ovládací prvky

 • Kurz|školení ASP.NET Web Forms a serverové ovládací prvky je určen programátorům ASP.NET aplikací, kteří chtějí porozumět principům fungování stávajících serverových komponent a naučit se vytvářet komponenty vlastní. V průběhu tohoto kurzu se ponoříme do hloubky fungování těchto technologií a ukážeme si, jak se dají efektivně využívat. Odhalíte dosud netušené možnosti standardních prvků, které jsou součástí .NET Frameworku, ale také způsoby, jak můžete psát vlastní ovládací prvky. A to nejenom ty běžné a jednoduché, ale i komplexnější, které vám ještě více usnadní život.

 • Strom ovládacích prvků a jeho životní cyklus
 • Master Page a Content Page
 • Vlastní base class pro stránky
 • Interakce Web Forms a HTTP modulů
 • Funkce, možnosti a omezení
 • Ovládací prvky, které jsou součástí .NET Frameworku
 • Validátory, default buttons, cross-page postbacky
 • ASP.NET Chart Controls a generování grafů
 • Úpravy výsledného HTML pomocí control adaptérů
 • Kontrola nad klientskými ID server controls
 • Themes a StylesheetThemes
 • data source, data bound control
 • Obousměrný data binding
 • Parametrizace dotazů
 • Query extenders
 • Otevřené“ versus „uzavřené“ data controls
 • GridView, FormView, DetailsView
 • ListView
 • master-detail view deklarativně
 • Základní použití jako grid, list, repeater
 • Stránkování dat, včetně napojení na URL routing
 • Modifikace dat pomocí ListView
 • Instalace ovládacích prvků a rozšiřujících modulů
 • NuGet Gallery
 • Co je CLI a MSIL/CIL
 • Kompilace on-demand
 • Typy projektů, Web Site versus Web Application
 • Deployment, MS Deploy a Web Deployment Projects
 • Jednoduché ovládací prvky
 • Tvorba zdrojů dat - vlastní data source
 • Tvorba konzumentů dat - vlastní data binding kontajnery
 • Cookies a jejich implementace v ASP.NET
 • Session - jak funguje a proč ji nepoužívat
 • ViewState a ControlState, včetně použití ve vlastních komponentách
 • LocalStorage a Session Storage - úložiště na straně klienta
 • Práce s různými formáty datumu, času a čísel
 • Global a local resources
 • Formátovací řetězce a rozhraní IFormattable
 • Resource soubory, vícejazyčné aplikace
 • Ovlivnění automatické volby jazyka vlastním modulem
 • Web Resources a CDN
 • Jemný úvod do jQuery a jQuery UI
 • Ovládací prvky ScriptManager a ScriptManagerProxy
 • Konfigurační model .NET Frameworku a IIS
 • Sekce AppSettings a ConnectionStrings
 • Tvorba a použití vlastních konfiguračních sekcí