ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz MySQL - Základy jazyka SQL


 • Kurz naučí účastníky základům jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Účastníci si vysvětlí, jak jsou data v databázích ukládána, ukáží si příkazy pro manipulaci s daty v tabulkách a především dotazování na data pomocí příkazu SELECT. Dále se naučí složitější možnosti dotazování, jako je spojování tabulek, podmínky v dotazech a využití funkcí. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky s jazykem SQL.

 • Úvod do prostředí MySQL - historie, změny, představení platformy MySQL, výhody a nevýhody
 • Základy jazyka SQL - syntaxe, výrazy, komentáře, ukázkové příkazy, vytvoření databáze, case sensitivity v závislosti na platformě
 • Struktura tabulky - datové typy: číselné, znakové, binární, hodnota NULL, vytvoření a smazání tabulky
 • Příkazy pro práci s daty - INSERT, UPDATE, DELETE
 • Základy příkazu SELECT - FROM, datové zdroje, pojmenování sloupců ve výsledcích, klauzule ORDER BY, LIMIT
 • Podmínka WHERE - příkazy AND, OR, NOT, IN, BETWEEN atd., práce s NULL
 • Spojování tabulek - důvody, principy, příkazy JOIN - LEFT, RIGHT, INNER, OUTER, CROSS, NATURAL
 • Spojování dotazů - UNION, INTERSECT
 • Základy indexů - využití, princip, PRIMARY KEY, přidání indexů
 • Úvod do funkcí a poddotazů - built-in funkce, agregační funkce, poddotazy EXISTS a NOT EXISTS