ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení naplňování datových skladů pomocí SSIS v SQL serveru


 • Kurz|školení naplňování datových skladů pomocí SSIS v SQL serveru se věnuje tvorbě datových skladů v prostředí SQL Serveru s využitím jeho Integration Services, čili služeb SQL Serveru pro extrakci, transformaci a přenos dat, základních procesů používaných při budování datových skladů a data martů. Četné příklady názorně demonstrují, jak jednoduše se dají vytvořit datové pumpy, jakož i integrace a čištění dat z heterogenních zdrojů, bez znalosti programování.

 • Úvod do datových skladů
 • Datové sklady a data marty.
 • Využití datových skladů v praxi.
 • Běžně řešené problémy v datových skladech.
 • Úvod do ETL procesů (extraction, transformation, load).
 • Úvod do SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Architektura a přehled Integration Services.
 • Nástroje Integration Services.
 • Vytvoření projektu pro Integration Services
 • Vytvoření nového balíčku Integration Services.
 • Zkompilovaní a spuštění balíčku.
 • Práce s Control flows
 • Operace v Control Flow.
 • Určování sledu operací, omezující podmínky.
 • Kontejnery pro operace.
 • Používání proměnných.
 • Integrace s externími systémy.
 • Paralelizace operací.
 • Práce s datovými toky - Data flows
 • Zdroje a cíle datových toků.
 • Základní transformace dat.
 • Pokročilé transformace dat.
 • Definování posloupností transformací, omezující podmínky.
 • Podmíněné řízení toku dat.
 • Ladění toků dat.
 • Integrace s .NET a jinými technologiemi.
 • Využití Change Data Tracking (CDC) na rychlý přenos změn do DWH.
 • Využití Staging Area při vytížených systémech.
 • Logování a zpracování chyb
 • Logování na všech úrovních Integration Services.
 • Ladění balíčků SSIS.
 • Zpracování chyb.
 • Vytváření spolehlivých balíčků SSIS
 • Použití checkpointů - bodů obnovy.
 • Použití SSIS transakcí.
 • Konfigurace a nasazení balíčků SSIS
 • Možnosti konfigurací balíčků SSIS.
 • Příprava na nasazení balíčků, možnosti nasazení.
 • Automatizace spouštění balíčků SSIS.
 • Řešení problémů s balíčky SSIS, 32bit vs. 64bit.
 • Správa a zabezpečení balíčků
 • Správa balíčků SSIS.
 • Možnosti zabezpečení a ochrany balíčků SSIS.
 • Integrace s dalšími službami SQL Serveru
 • Datové sklady jako podklad pro OLAP kostky.
 • Datové sklady a data marty pro reporting.