ŠKOLENÍ A KURZY
Microsoft SQL Server - ladění a optimalizace dotazů


  • Kurz|školení Microsoft SQL Server - ladění a optimalizace dotazů poskytuje znalosti a zkušenosti potřebné pro zhodnocení a optimalizaci dotazů a časů odezev na dotazy. Je zaměřen na systematickou identifikaci a optimalizaci faktorů databáze ovlivňujících výkon dotazů.

  • Měření výkonu databáze - Důležitost srovnávacích měření, klíčové měření výkonu dotazů: Profiler, doporučení pro identifikaci zamykání a blokování
  • Optimalizace fyzického návrhu databáze - model optimalizace výkonu, optimalizační strategie schématu: klíče, optimalizační strategie schématu: zodpovědná denormalizace, optimalizační strategie schématu: generalizace
  • Optimalizace dotazů pro výkon - model výkonnostní optimalizace: dotazy, co znamená logický tok dotazu, rozhodování o použití poddotazů, doporučené postupy pro budování efektivních dotazů
  • Optimalizace dotazů - Doporučení pro správné psaní dotazů. Indexy v SQL Serveru a jejich použití. Urychlení stávajících indexů. Odstranění bookmark lookups. Málo známé způsoby použití indexů. Rychlé vyhledávání v textu použitím full-text indexů. Optimalizace JOINů. Rychlá synchronizace dat použitím operátora MERGE. Ostatní techniky refactoringu dotazů.
  • Optimalizace strategie indexů - model výkonnostní optimalizace: indexy, rozhodování o použití indexu, doporučení pro použití clusterovaných indexů, doporučení pro použití neclusterovaných indexů
  • Správa konkurenčních operací - model výkonnostní optimalizace: problémy zamykání a blokování, prezentace o užití efektivních dotazů pro redukování zamykání a blokování, strategie redukce zamykání a blokování, DEADLOCKS
  • Monitorování dotazů a výkonu systému - Activity Monitor, Performance Monitor. Dynamic Management Views. SQL Profiler vs Extended Events Automatická analýza dat z monitoringu. Data collector.
  • Optimalizace aplikačního zpracování - Minimalizace blokování a deadlocků. Optimalizace transakcí. Hinty. Minimalizace operací v tempdb. SQL Server performance killers. Optimalizace provozu jako celku. Optimalizační checklist. Doporučení z praxe.