ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Microsoft SQL Server 2012-2017 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL


 • Kurz|školení Microsoft SQL Server 2012-2017 - Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. Také pokrývá další funkcionalitu, jako jsou kurzory, CTE, hierarchické dotazy, stored procedury a funkce.

 • Poddotazy
 • Základní poddotazy v klauzulích SELECT, WHERE, ORDER BY a HAVING.
 • Vnořené poddotazy v klauzuli FROM (inline views).
 • Víceřádkové poddotazy (operátory ALL, ANY, IN, exists).
 • Propojené poddotazy (Correlated subqueries).
 • Pokročilá agregace
 • Dotazy s klauzulí ROLLUP.
 • Použití klauzule CUBE.
 • Použití klauzule GROUPING SETS.
 • Funkce GROUPING() a GROUPING_ID().
 • Použití klauzulí COMPUTE a COMPUTE BY.
 • Analytické funkce, klauzule OVER
 • Použití a interní zpracování analytických funkcí.
 • Skórovací funkce.
 • Funkce ROW_NUMBER.
 • Funkce RANK a DENSE_RANK.
 • Funkce NTILE.
 • Kumulativní a procentuální distribuce - CUME_DIST a PERCENT_RANK.
 • Inverzní percentil - PERCENTILE_CONT a PERCENTILE_DISC.
 • Práce s oknem dat(Moving Window).
 • Použití agregačních funkcí v analytickém režimu.
 • Running Totals.
 • Klouzavé průměry, součty a agregace.
 • LAG a LEAD.
 • FIRST_VALUE a LAST_VALUE.
 • Ostatní techniky analýzy s SQL dotazy
 • Použití příkazu CASE pro analytické účely.
 • Common Table Expressions - zjednodušení dotazů pomocí klauzule WITH.
 • Hierarchické a rekurzivní dotazy.
 • Kurzory.
 • Funkce a stored procedury.