ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL


 • Kurz Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL naučí účastníky psát pokročilejší dotazy v jazyce T-SQL na databázovém serveru Microsoft SQL Server. Účastníci se po krátkém zopakování základní syntaxe dotazů mimo jiné naučí seskupovat data, využívat poddotazy, používat stránkovací funkce a pracovat s kontingenční tabulky pomocí operátoru pivot. V závěru si ukáží základní principy ošetření chyb a nejdůležitější faktory ovlivňující výkon databázových dotazů. Kurz je primárně zaměřen na platformu SQL Server 2012/2014, ale většina probírané látky je platná univerzálně napříč většinou SQL databázových systémů.

 • Poddotazy
 • Základní poddotazy v klauzulích SELECT, WHERE, ORDER BY a HAVING.
 • Vnořené poddotazy v klauzuli FROM (inline views).
 • Víceřádkové poddotazy (operátory ALL, ANY, IN, exists).
 • Propojené poddotazy (Correlated subqueries).
 • Pokročilá agregace
 • Dotazy s klauzulí ROLLUP.
 • Použití klauzule CUBE.
 • Použití klauzule GROUPING SETS.
 • Funkce GROUPING() a GROUPING_ID().
 • Použití klauzulí COMPUTE a COMPUTE BY.
 • Analytické funkce, klauzule OVER
 • Použití a interní zpracování analytických funkcí.
 • Skórovací funkce.
 • Funkce ROW_NUMBER.
 • Funkce RANK a DENSE_RANK.
 • Funkce NTILE.
 • Kumulativní a procentuální distribuce - CUME_DIST a PERCENT_RANK.
 • Inverzní percentil - PERCENTILE_CONT a PERCENTILE_DISC.
 • Práce s oknem dat.
 • Použití agregačních funkcí v analytickém režimu.
 • Running Totals.
 • Klouzavé průměry, součty a agregace.
 • LAG a LEAD.
 • FIRST_VALUE a LAST_VALUE.
 • Ostatní techniky analýzy s SQL dotazy
 • Použití příkazu CASE pro analytické účely.
 • Common Table Expressions - zjednodušení dotazů pomocí klauzule WITH.
 • Hierarchické a rekurzivní dotazy.
 • Kurzory.
 • Funkce a stored procedury.