ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Microsoft SQL Server 2012-2017 - implementace databáze pomocí Transact-SQL


 • Kurz|školení Microsoft SQL Server 2012-2017 - implementace databáze pomocí Transact-SQL je určen pro vývojáře na platformě SQL Server 2012 nebo 2014, kteří budou navrhovat a vytvářet databáze s použitím jazyka Transact-SQL. Naučí se vytvářet pokročilejší dotazy, používat funkce transakce, zamykání, pohledy, spouštěče a další užitečné funkce, usnadňující vývoj profesionálních databází. Probrány budou rovněž možnosti řízení kódu, odesílání a příjem zpráv pomocí Service Broker a v neposlední řadě i základy optimalizace probíraných funkcí s ohledem na výkon. Kurz je primárně zaměřen na platformu SQL Server 2014 a jsou zmíněny rozdíly i novinky oproti starším verzím, většina probíraných principů je ale platná i pro starší verze SQL serveru. Účastník musí mít znalosti základu dotazovaní v SQL, ideálně na úrovni doporučeného předchozího kurzu.

 • Správa databází a databázových souborů - tvorba databází, tvorba skupin souborů, tvorba schémat, tvorba obrazu (snapshot) databáze
 • Vytvoření a úprava tabulek - datové typy, vytvoření tabulek, tvorba rozdělených (partitioned) tabulek, úprava struktury tabulek
 • Použití XML - získání XML pomocí FOR XML, rozdělení XML pomocí OPENXML, použití datového typu XML, XML indexy
 • Tvorba a ladění indexů - plánování indexů, tvorba indexů, optimalizace indexů, tvorba XML indexů
 • Implementace integrity dat - přehled datové integrity, implementace omezení, implementace trigerů, implementace XML schémat
 • Pohledy – úvod, využití, tvorba a správa pohledů, optimalizace výkonu pomocí pohledů, indexace pohledů
 • Uložené procedury - implementace uložených procedur, tvorba parametrizovaných uložených procedur, návratové hodnoty
 • Uživatelské funkce - tvorba funkcí, ošetření chyb, řízení kontextu spuštění, předávání parametrů, návratové hodnoty, funkce vracející tabulky
 • Implementace řízeného kódu v databázi - úvod k SQL Server Common Language Runtime, import a nastavení Assemblies, tvorba řízených databázových objektů
 • Service Broker - tvorba objektů Service Broker, odesílání a příjem zpráv