ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz SQL SERVER INTEGRATION SERVICES 2012/2014/2016 PRO POKROČILÉ


 • Kurz SQL SERVER INTEGRATION SERVICES 2012/2014/2016 PRO POKROČILÉ vysvětluje do detailů nejen jednotlivé části SSIS, ale zejména použití pokročilých technik zřetězením pokročilých komponent SSIS pro vytvoření netradičních či náročných řešení. Projdeme si i všechny možnosti rozšíření SSIS, od programování vlastních komponent po jejich nasazení do provozu. Součástí kurzu jsou i moderní řešení jako je integrace s Azure cloudem, Data Quality Services, Master Data Services, SharePointu či webovými službami. Jedná se o intenzivní kurz, díky kterému dostanete z SSIS maximum, při datawarehousingu jakož i integrací různých systémů.

 • Pokročilé tasky Control Flow - detailně
 • Web Service Task
 • XML ​​Task
 • Script Task - pokročilá integrace s SSIS package-om
 • Execute Package Task
 • WMI Data Reader/Event Watcher Task
 • Message Queue Task
 • Bulk Insert Task
 • Data Mining Query Task
 • Data Profiling Task
 • Pokročilé tasky Data Flow - detailně
 • Synchronní a asynchronní transformace
 • Použití advanced editoru tasků
 • DQS Cleansing - čištění dat přes Data Quality Services
 • Fuzzy Lookup/Fuzzy Grouping - alternativní čištění dat
 • Slowly Changing Dimension - historie v dimenzích
 • Cache Transform - vlastní cache-ování
 • Pivot a Unpivot - rotace hodnot do sloupců a naopak
 • Import a Export Column - Import/export BLOB dat
 • Script Component - využití jako Source, Transformation a Destination
 • Script Component - pokročilá integrace s SSIS package-om
 • CDC Source a CDC Splitter
 • XML ​​Source
 • Data Mining Query a Model Training
 • Dimension/Partition Processing
 • DataReader/Recordset Destination a jejich další využití v package
 • Pokročilé techniky
 • Inkrementální load dat použitím Change Tracking a CDC v SSIS
 • Efektivní extrakce aktualizovaných a smazaných faktů bez CDC
 • Načtení dat z web service do Data Flow
 • Spouštění částí balíčků na základě stavu systému
 • Integrace s Master Data Services
 • Integrace s SQL Azure a Windows Azure Marketplace DataMarket
 • Parent/child packages a jejich společná konfigurace
 • Staging area
 • Late-arriving (inferred) dimenze a fakta
 • Conformed dimenze a fakta
 • Data taps - export chybných dat do souborů na pozadí
 • Získání dat ze Sharepointu a jejich zpětný upload
 • Unit testing
 • Optimalizace a škálování výkonu SSIS
 • End-to-end řešení - automatizovaný data mining přímo z dat Facebooku do reportu
 • Customizace SSIS
 • Vytvoření vlastních komponentů a transformace ve Visual Studiu
 • Nasazení vlastních a 3rd party komponent na server
 • Připojení přes ODBC
 • Nativní připojení k Oracle, DB2, MySQL, SSAS a pod.
 • Vlastní konektory, loggery a enumerátory
 • Programátorské vytváření, nasazení a validace balíčků
 • Spolehlivé balíčky - restart zpracování a transakce
 • Checkpointy - implementace a správa
 • Checkpointovacie soubory
 • Checkpointy v rámci jednoho kontejneru
 • Checkpointy v rámci více kontejnerů
 • Samostatné vs. více úkonů ve package
 • Správná konfigurace
 • Distribuované transakce a jejich správná podpora
 • Scoping po kontejnerech
 • Izolační levely
 • Speciální izolační levely Snapshot a Chaos
 • Pokročilý monitoring a správa SSIS
 • Spouštění a správa balíčků pomocí T-SQL
 • Monitoring balíčků přes reporty v SSISDB
 • Automatické logování do SSISDB a přístup přes T-SQL
 • Migrace na Project Deployment Model
 • Upgrade z předchozích verzí SQL Serveru