ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení SQL Server Analysis Services - jazyk MDX


 • Kurz|školení SQL Server Analysis Services - jazyk MDX seznamuje účastníky se všemi možnostmi jazyka MDX pro dotazování se na OLAP kostky. Účastníci se dozvědí, jak fungují MDX dotazy, jaká je jejich logika, jak se naviguje v N-rozměrném prostoru, a jak na tom celém založit pokročilé analýzy. Projdeme si nejčastěji používané funkce, konstrukty a techniky. Zvláště se budeme věnovat i srovnávací analýze dat v časových obdobích, zda pokročilé agregaci a vylepšování kostek. Na konci kurzu budou účastníci schopni plně využít analytickou sílu OLAP kostek. Výuka bude probíhat na Analysis Services.

 • Úvod do jazyka MDX
 • Dimenzionální model
 • Jazyk MDX - Multidimensional Expressions
 • Základní části MDX dotazu
 • Vytvoření jednoduchého MDX dotazu
 • MDX poddotazy
 • Tuple a buňky
 • Co je to tuple
 • N-rozměrný prostor a navigace v něm
 • Prostor kostky
 • Přístup k datům OLAP kostky přes tuple
 • Buňky a membry OLAP kostky
 • Odkazy na membry podle jména a klíče
 • Klauzule WHERE a její logika
 • Práce s částečnými tuple
 • Tuple a uživatelské hierarchie
 • Zkrácené formy zápisu
 • Řešení konfliktů s adresací
 • Zjednodušování dotazů - WITH MEMBER aliasy
 • Sety
 • Co jsou to MDX sety
 • Sety v MDX SELECTech
 • Vytváření setů pomocí funkcí - CrossJoin, Members, Distinct, NON EMPTY
 • Omezování setů - Exists, Auto-Exists
 • Zjednodušování dotazů - WITH SET aliasy
 • Výrazy - expressions
 • Základy MDX výrazů
 • MDX operátory
 • Vypočtené membry
 • Dynamické výrazy
 • Řešení kontextuálních konfliktů - nekonečná rekurze, pořadí počítání
 • Práce s aktuálně zpracovávaným membrem - CurrentMember
 • Práce se sety ve výrazech
 • Práce s daty v jiné kostce - LookupCube
 • Komplexní sety
 • Vytváření setříděných setů - Order, Hierarchize
 • Zjištění prvních/posledních tuplů ze setu - TopCount, BottomCount
 • Funkce Head, Tail, Item
 • Filtrování setů - Filter
 • Kombinování a spojování setů
 • Pokročilé vytváření setů - Generate, Extract
 • Agregace
 • Základní agregační funkce jazyka MDX
 • Funkce Aggregate
 • Výpočet mediánu
 • Vytváření vlastních mezisoučtů
 • Sčítání tuplů v setech - INCLUDE/EXCLUDEEMPTY
 • Lineární regrese
 • Visual Totals
 • Navigace při výpočtech s hierarchiemi
 • Přístup k okolním membrům v hierarchiích - Parent, Children, Siblings, ...
 • Výpočet procent hodnoty membru z hodnoty nadřazeného membru
 • Ranking - skórování membrů
 • Přístup k vzdálenějším membrům - Ancestor, Anscendants, Descendants, Cousin
 • Funkce Descendants a její parametry - SELF, BEFORE, AFTER, LEAFS, ...
 • Testování pozice membrů - IsAncestor, IsSibling, IsLeaf
 • Navigace v rámci jedné úrovně - Prev/NextMember, Lag, Lead
 • Časové analýzy
 • Časové dimenze a jejich konfigurace
 • Práce s časem z pohledu MDX
 • Kalkulace kumulativních součtů v čase - PeriodsToDate, YTD
 • Klouzavé průměry, součty a agregace
 • Porovnání stejných hodnot v sousedních časových obdobích - ParallelPeriod
 • Kombinování časových metrik
 • Funkce OpeningPeriod a ClosingPeriod
 • Vylepšení kostek
 • Perzistentní vypočítané membry a pojmenované sety na úrovni kostky
 • Dopočítávání chybějících dat a vlastní logika v daném kontextu
 • Rozšiřování funkcionality pomocí externích .NET funkcí a knihoven
 • KPI - Key Performance Indicators
 • Dynamická bezpečnost - omezení na úrovni dimenzí, hierarchií, atributů, buněk a membrů
 • Reportování z kostek
 • Práce s OLAP kostkami v Excelu