ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení SQL Server, komplexní zabezpečení


 • Kurz|školení SQL Server, komplexní zabezpečení je určen pro správce SQL Serverů, kteří dostali za úkol zajistit SQL Server ze všech možných stran tak, aby se k daným datům nedostali neoprávněné osoby. Dozví se také jak zajistit data na více úrovních tak, aby je nepovolané osoby nemohly použít i v případě prolomení některých z ochran. Kurz obsahuje zabezpečení a šifrování na úrovni dat, tabulek, databází a databázových objektů, na úrovni serveru, na úrovni komunikace s aplikacemi. Věnuje se i auditu bezpečnosti, který se dá využít na nepřetržitý monitoring bezpečnosti.

 • Co všechno je třeba zajistit u SQL Serveru
 • Fyzická bezpečnost a její návrh
 • Omezení expozice služeb vůči externímu prostředí
 • Koncept loginu, DB uživatele, sysadmin-a
 • Módy autentizace v SQL Serveru
 • Serverové, databázové a aplikační role
 • Udělování a odebírání přístupových práv k objektům SQL Serveru
 • Cross-database ownership chaining
 • Zabezpečení podle podmínek Common Criteria
 • Audit na úrovni SQL Serveru
 • Audit na úrovni databází
 • Šifrování
 • Přehled šifrovacích algoritmů v SQL Serveru
 • Inline šifrování dat
 • Správa klíčů a certifikátů
 • Šifrování celých databází a záloh - Transparent Data Encryption (TDE)
 • Zabezpečení vůči útokům SQL Injection
 • Zabezpečení připojení přes SSL
 • Změna portů a minimální nastavení firewallu
 • Využití politik na audit a vynucení bezpečnosti SQL Serveru
 • Zabezpečení adresářů a souborů, šifrování pomocí BitLockeru
 • Využití DDL a logon triggrov na kontrolu přístupu