ŠKOLENÍ A KURZY




Kurz Sql Server Reporting Services 2016/2014 rozšiřování a programováni funkcionalit


 • Kurz|školení Sql Server Reporting Services rozšiřování a programováni funkcionalit vás naučí rozšiřovat funkcionality Reporting Services (SSRS). V první části kurzu za pomoci vytváření vlastního .NET kódu, poté za pomoci vytváření vlastních reportovacích komponent. Dále se seznámíte s tvorbou nových a rozšiřováním stávajících renderovacích rozšíření. Součástí školení je také seznámení se s dalšími možnostmi autentizace do SRSS, dalšími způsoby doručování reportů z přihlášení k odběru a hackováním funkcionalit SSRS. Kurz se věnuje i různým praktickým problémům při nasazování takovýchto řešení, jakož i automatizaci funkcionalit SSRS přes jeho API.

 • Vnořování a dokování reportovacích prvků, např. tabulka v seznamu (tzv. master-detail list)
 • Programování v reportech
 • Vlastní kód a využití vlastních DLL knihoven
 • Vlastní reportovací komponenty
 • Rozšíření a doplnění funkčnosti do již existujících komponent
 • Vlastní properties při reportovacích komponentech
 • Přidání JavaScriptu do reportů
 • Rozšíření Reporting Services
 • Vlastní renderovací rozšíření
 • Rozšíření již existujících renderovacích rozšíření
 • Vlastní in-process transformace RDL šablony před renderováním pomocí RDCE
 • Omezení jednotlivých druhů rozšíření
 • Instalace a konfigurace rozšíření na serveru SSRS
 • Bezpečnost rozšíření
 • Ladění rozšíření a řešení problémů
 • Automatizace Reporting Services
 • Renderování reportů přes API
 • Generování reportů přes API
 • Správa reportů přes API
 • Přidání vlastních tlačítek do lišty Report Vieweru a lokalizace do češtiny