ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|Školení SQL Server Data Mining pomocí Analysis Services a R jazyka

 • Kurz|Školení SQL Server Data Mining pomocí Analysis Services a R jazykase věnujte dolování poznatků z firemních dat na platformě firmy Microsoft. Pokrývá základní i pokročilé nástroje, díky kterým mohou uživatelé i bez předchozích znalostí zjistit zajímavé závislosti ve svých datech, které nelze objevit běžnými statistickými metodami. Získané poznatky se dají využít pro marketingové, obchodní i controllingové aktivity. Dále jako podpůrné nástroje při rozhodování - například na předpovídání, který klient se stane dlužníkem, na zjištění, které produktové balíčky zvýší prodeje nejvíce, jak předpovědět chybovost výroby podle předem neznámých faktorů, či na optimalizaci procesů ve firmě. Účastníci získají ucelený přehled o tom, co se dá najít ve zdánlivě nezajímavé hromadě dat. Pro zvládnutí kurzu není třeba ovládat práci s databázemi.

 • Úvod do data miningu, instalace R
 • Seznámení s jazykem R a jeho využití v T-SQL
 • Zkoumání, Čištění,Řezání dat
 • Modelování dat -Klasifikace, Odhadování, Klastry, Asociace, Předpovídání
 • Algoritmy data miningu - detailně i s příklady v Analysis a R Services
 • Decision Trees s příklady v Analysis a R Services
 • Naive Bayes s příklady v Analysis a R Services
 • Neural Networks s příklady v Analysis a R Services
 • Clustering s příklady v Analysis a R Services
 • Sequence Clustering s příklady v Analysis a R Services
 • Time Series s příklady v Analysis a R Services
 • Linear Regressions příklady v Analysis a R Services
 • Kontrola přesnosti a ověřování
 • Dotazování se jazykem DMX - Data Mining Expressions
 • Analýza scénářů
 • Kalkulátor předpovědí