ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz SQL Server Analysis Services - analýza dat pro pokročilé


 • Kurz|školení SQL Server Analysis Services - analýza dat pro pokročilé vám pomůže rozšířit si znalosti o Analysis Services na maximální možnou úroveň pro vytváření pokročilých OLAP řešení. Kurz se věnuje pokročilé práci s dimenzemi i fakty, optimalizací OLAP kostek a MDX dotazů, real-time kostkám, jakož i pokročilé administraci Analysis Services a škálování výkonu. Do detailů se věnuje praktickým problémům, které vznikají při vývoji a nasazení větších OLAP projektů. Je potřebný pro dokonalé zvládnutí Analysis Services a problematiky OLAP kostek.

 • Klasické dimenze
 • Odkazované dimenze
 • Dimenze z faktů
 • Many-to-many dimenze
 • Data mining dimenze
 • Slowly changing dimenze - typ I, II a III
 • Junk dimenze
 • Vlastní Rollup
 • Parent-child hierarchie a unární operátory
 • Pojmenovávací šablony pro úrovně v parent-child hierarchiích
 • Hierarchie s vynechanými členy - ragged hierarchie
 • Třídění členů v dimenzích - jednoduchých i složených
 • Použití All Member, Default Member a Unknown Member
 • Konfigurace zpracování chyb
 • Storage mód dimenzí
 • Seskupování členů dimenzí - automatické, vlastní
 • Dimension Intelligence
 • Account Intelligence
 • Time Intelligence
 • Časové dimenze a jejich konfigurace
 • Dimension Writeback
 • Pokročilé modelování s many-to-many dimenzemi
 • Linkované dimenze
 • Kalkulační dimenze
 • Fakta vytvořené z dimenzí
 • Použití více tabulek faktů
 • Použití více tabulek faktů s různou granularitou faktů
 • Vypočtené fakta
 • Přidání vlastních kalkulací do kostky
 • Konverze měn a měnové kurzy
 • Cell Writeback
 • Writeback jiných než koncových členů - stejná, vážená a inkrementální alokace
 • Lazy agregace
 • By Account agregace
 • Linkované measure groups
 • Vytvoření lokálních a vzdálených oddílů
 • Storage módy a jejich nastavení
 • Proactive caching
 • Design agregací
 • Usage-based optimalizace
 • Spojování oddílů
 • Scénář Long Latency
 • Cacheování po změně dat
 • Cacheování použitím časovaných aktualizací
 • Scénář Average Latency a MOLAP režimy
 • Scénář No Latency a ROLAP
 • Interní architektura SSAS a OLAP kostek
 • Optimalizace designu
 • Tuning dimenzí a atributů
 • Optimalizace processingu
 • Inkrementální processing
 • Identifikace úzkého hrdla
 • Paralelismus processingu
 • Škálování výkonu
 • Optimalizace nastavení SSAS serveru