ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|Školení SQL Server Analysis Services Tabular Model analýza dat s jazykem DAX

 • Kurz|Školení SQL Server Analysis Services Tabular Model analýza dat s jazykem DAX má cíl naučit účastníky vytvářet zjednodušenou alternativu OLAP kostek v tabulárním režimu Analysis Services. Účastníci se naučí vytvářet a spravovat serverové modely analytické databáze SSAS - Tabular, dotazovat se v jazyce DAX na tyto modely a optimalizovat jejich výkon. Také se naučí, kdy je vhodnější použít tabulárních model a kdy tradiční OLAP kostku. Součástí kurzu jsou i možnosti reportingu a vizuálního zobrazení dat z tabulárního modelu. Kurz je vhodný pro účastníky, kteří potřebují rychle a jednoduše analyzovat data a implementovat technologii podobnou OLAP kostkám ve firmě, ale chtějí se vyhnout komplikovaným řešením.

 • Tabulární model vs. Multidimenzionální model - OLAP
 • Instalace Analysis Services v tabulárním módu
 • Tvorba tabularního projektu ve Visual Studiu
 • Datové zdroje, import dat a relace
 • Skrývání sloupců, Aktualizace a formátování dat
 • Hierarchie, Kalkulované sloupce
 • KPI - klíčové ukazatele výkonnosti
 • Perspektivy
 • In-memory vs. DirectQuery mód
 • Jazyk DAX – výpočty, kalkulace a optimalizace
 • Nasazení analytické databáze na server a zabezpečení
 • Processing - aktualizace dat
 • Partitioning - optimalizace
 • Možnosti reportingu a vizuálního zobrazení: Power View, SSRS, Power BI
 • Převod Excel PowerPivotu na tabulární projekt Analysis Services