ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|Školení Microsoft SQL Server – implementace datového skladu

 • Kurz|Školení Microsoft SQL Server – implementace datového skladu je určen Databázovým specialistům, kteří si chtějí osvojit techniky budování DWH.Na tomto kurzu budou účastníci seznámení s postupem návrhu a nasazení datového skladu na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu jsou ozřejměny základní pojmy a postup logického a fyzického návrhu datového modelu. V dalších částech je probírána problematika indexů, ETL v Integration Services, čištění dat, Master data a mnohá další.

 • Možnosti budování datového skladu
 • Práce a použití Columstore indexů
 • Optimalizace pomocí Columstore indexů
 • Tvorba ETL řešení pomocí SSIS
 • Data Flow, Control Flow, Použití kontejnerů
 • Ladění, logování a Ošetřování chyb SSIS balíčků
 • Nasazení přírůstkového ETL procesu - SCD1, SCD2, SCD3, Temporal Tables
 • CDC Change Data Tracking
 • Použití Data Quality Services pro čištění a pro párování dat
 • Použití Master Data Services
 • Rozšíření SQL Server Integration Services (SSIS) - C# nebo VB.NET scriptování
 • Nasazení projektů SSIS
 • Úvod do reportů SSRS
 • Úvod do datové analýzy SSAS a MDX
 • Úvod do datové analýzy SSAS tabular model