ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Machine Learning jazyk R SQL Server

 • Kurz|školení Machine Learning jazyk R SQL Server - Data Science je nový trend ve zpravování dat, který vznikl jako reakce na rostoucí množství dat, které máme k dispozici a doposud jsme je aktivně nevyužívali, přesto, že tato data mohou ukrývat velice cenné informace, které je však nutné získat vhodnou analýzou. Na tomto kurzu se seznámíte s problematikou Data Science, ujasníte si, co tento termín znamená a dozvíte se, jakým způsobem můžete přístupy Data Science využít i vy ve svých organizacích, třeba pro predikci chování zákazníků nebo predikci životnosti strojů ve výrobě. Na kurzu se dále naučíte identifikovat zdroje dat pro vaše analýzy, seznámíte se s hlavními rodinami algoritmů, které se používají pro prediktivní analýzu dat a dozvíte se, kdy je vhodné použít který přístup. V průběhu kurzu si budete zkoušet praktické experimenty nad daty s využitím služby Azure Machine Learning a dozvíte se také, jak svá řešení provozovat na vlastním SQL Serveru bez nutnosti využívat cloud s pomocí SQL Server Machine Learning Services. Kurz je určen pro datové analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilými možnostmi prediktivní analýzy dat s využitím strojového učení.

 • Seznámení se základními příkazy jazyka R
 • Úvod do zpracování dat v jazyce R
 • Získání dat
 • Transformace dat
 • Výběr a trénování modelu
 • Evaluace (scoring) modelu a porovnání modelů
 • Nasazení modelu
 • Představení architektury SQL Server Machine Learning Services
 • R - Mean, Median and Mode
 • R - Linear Regression vs Revoscale
 • R - Multiple Regression vs Revoscale
 • R - Logistic Regression vs Revoscale
 • R - Normal Distribution vs Revoscale
 • R - Binomial Distribution vs Revoscale
 • R - Time Series Analysis vs Revoscale
 • R - Decision Tree vs Revoscale
 • R - Random Forest vs Revoscale
 • R - Survival Analysis vs Revoscale
 • Vytvoření modelu v rámci SQL Serveru a jeho uložení
 • Vyhodnocování modelu v rámci uložené procedury
 • Seznámení s Machine Learning Studiem a získání přístupu v Azure
 • Práce se zdroji dat v Azure
 • Použití vestavěných i vlastních transformací v Azure