ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++


 • Kurz|školení Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++ je určen pro pokročilé vývojáře, kteří se chtějí seznámit s novými koncepty a třídami pro tvorbu přenositelných vícevláknových aplikací s pomocí standardních C++ 11 knihoven. Vysvětlíme typické problémy paralelních aplikací jako souběh operací na sdílených datech ("race condition") nebo uváznutí ("deadlock"). Představíme vlákna ("threads") a použítí paralelních úloh ("task parallelism"). Uvidíme kritické sekce důležité pro vzájemné vyloučení vláken a jejich použití u objektů typu "monitor". Podíváme se na předávání zpráv, výhody neblokujících operací a atomické datové typy.

 • Vytváření vláken pomocí třídy thread.
 • Fork and join model
 • Samostatná vlákna.
 • Předávání parametrů.
 • Transport výjimek.
 • Vytváření paralelních úloh pomocí async.
 • Návratová hodnota paralelní úlohy, třída future.
 • Čekání na výsledek paralelní úlohy.
 • Třída packaged_task.
 • Třída promise a detaily třídy future.
 • Třída shared_future.
 • Třída mutex
 • Vztah "happens-before", zamykání a odemykání.
 • Třída lock_guard a unique_lock
 • Monitor objekty.
 • Jednorázová inicializace pomocí call_once.
 • Producent a konzument. Metody notify a wait.
 • Falešné probuzení (spurious wakeup).
 • Protokol kolem změny stavu sdílené proměnné.
 • Třída atomic
 • Blokující a neblokující operace.
 • Lock-free datové struktury.