ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení PowerShell - pokročilé skriptování a automatizace


 • Kurz|školení PowerShell - pokročilé skriptování a automatizace je určen IT administrátorům a programátorům, kteří potřebují vytvářet pokročilé skripty pomocí Windows PowerShell, či spravovat servery z prostředí pokročilých příkazových řádků s možnostmi Unix Shell. Rovněž je vhodný pro všechny zájemce o plnohodnotnou automatizaci správy a nasazování serverů. Školení je zaměřeno zejména na pokročilé techniky skriptování v PowerShell, využívané při praktických denních úkolech.

 • Možnosti skriptování - příkazový řádek, ISE
 • Pojem Commandlet (cmdlet)
 • Spouštění scriptů, soubory .PS1, pipeline
 • Základní příkazy a operátory, proměnné
 • Cykly a podmínky
 • Export, import a konverze dat
 • PSProvider a PSDrive
 • Základy ošetření chyb
 • Pipeline, cykly, podmínky, proměnné
 • Funkce a filtry
 • Zpracování chyb, debbuging
 • Práce s objekty, vlastnosti objektů
 • Integrace s .NET prostředím
 • Spouštění C#/VB.NET script; v PowerShellu
 • Formátování textu
 • Regulární výrazy
 • Práce s XML
 • Práce s JSON
 • Práce s Excel
 • WMI a PowerShell
 • Spolupráce s Windows ScriptHost
 • Práce s Active Directory
 • Práce s Group Policy
 • Práce s Event Logem
 • Práce se součástmi Windows Server a OS Windows
 • Administrace s WMI v PowerShell
 • Real-time monitoring systému
 • Práce se souborovým systémem
 • Práce s Windows registry
 • Práce se vzdálenými stroji
 • Správa SQL Serveru
 • Správa IIS
 • Správa SharePointu