ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Pokročilá analýza dat v PowerPivot pro analytiky a controlling


 • Kurz|školení Pokročilá analýza dat v PowerPivot pro analytiky a controlling naučí účastníky používat na maximum doplněk PowerPivot pro Excel 2010/2013/2016 pro vysoce pokročilé analýzy. Kurz se věnuje zejména analytickému jazyku DAX, zabudovanému v PowerPivot. Je plný praktických příkladů, na kterých si účastníci procvičí krok po kroku veškerou funkcionalitu tak, aby věděli kombinovat všechny části PowerPivot na různé pokročilé, ale i nestandardní analýzy.

 • Souhrnné ukazatele a vypočtené pole
 • Hierarchie dat - analýza podle let, měsíců, dní, produktových řad, oddělení, oblastí,…
 • Klíčové indikátory výkonu - KPI
 • Horizontální a vertikální Slicery
 • Propojení Slicerů na tůzné PowerPivot tabulky a grafy
 • Úvod do jazyka DAX - Data Analysis Expressions
 • Syntaxe vzorců a funkcí
 • Ošetření chyb ve vzorcích
 • Operátory v jazyce DAX
 • Datové typy v PowerPivot a rozdíly oproti Excelu
 • Funkce pro práci s daty a časy
 • Informační funkce
 • Funkce pro kontrolu logiky zpracování
 • Matematické funkce
 • Funkce pro práci s textem
 • Filtrovací, vyhodnocovací a statistické funkce - přehled
 • Funkce Time Intelligence - přehled
 • Funkce FORMAT - vlastní formát výstupu
 • Klasické statistické funkce - SUM, MIN, MAX, AVERAGE, VAR, STDDEV,…
 • Vlastní variace statistických funkcí - SUMX, Countax, MAXX,…
 • Skórování dat - RANKX, RANK.EQ
 • Vzorkování dat - SAMPLE a TOPN
 • Agregace dat - SUMMARIZE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
 • Kumulativní výpočty – kumulativní sumy od začátku období po dnes, po produktových kategoriích, po hierarchiích,…
 • Kombinace dat z více tabulek - CROSSJOIN, GENERATE a GENERATEALL
 • Funkce ADDCOLUMNS a ROW
 • Logika výpočtů v PowerPivot a její ovlivňování
 • Execution Context, Filtr Context a Row Context
 • Změna oblasti počítání přes funkci CALCULATE
 • Filtrování dat - funkce FILTER
 • Rozšíření oblasti výpočtů nad filtrovaná data - funkce ALL, ALLEXCEPT,…
 • Informační funkce o aplikovaných filtrech
 • Přenesení dat z ostatních tabulek - RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE
 • Funkce CALCULATETABLE
 • Rekurzivní výpočty - earlier, EARLIEST
 • Funkce DISTINCT a VALUES
 • Funkce pro práci s Parent-Child hierarchiemi - PATHxxx
 • Kombinace filtrovacích a vyhodnocovacích funkcí
 • Pokročilé využití filtrovacích funkcí s jinými funkcemi
 • Časové tabulky v PowerPivot
 • Práce s časem - DATEADD, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
 • Funkce pro posun v čase - NEXTMONTH, NEXTYEAR, PREVIOUSDAY,…
 • Stav na začátku / konci období - OPENINGBALANCExxx, CLOSINGBALANCExxx
 • Souběžné časové periody - PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
 • První a poslední data za zobrazené období - FIRSTDATE, LASTDATE,…
 • Začátky a konce ze zvolených období - ENDOFMONTH, STARTOFQUARTER,…
 • Kumulativní časová období - DATESYTD, TOTALYTD, TOTALQTD,…
 • Kombinace s filtračními a vyhodnocovacími funkcemi
 • Kumulativní součty
 • Klouzavé průměry
 • Univerzální výpočtové vzorce
 • Dynamická pásma hodnot a banding
 • Propojení tabulek typu many-to-many (M: N)
 • Parametrizace PowerPivot
 • Dopočítávání chybějících dat
 • Oprava chybných dat
 • Analýza nákupního košíku, ABC analýza, skórování zákazníků
 • Analýza dat z dotazníků
 • Analýza návštěvnosti webů
 • Reporting současně ve více měnách i v konsolidované měně
 • Sledování plánovaného vs. reálného stavu