ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení MS Excel Analýza dat v Power Pivot a jazyk DAX


 • Kurz|školení MS Excel Analýza dat v Power Pivot a jazyk DAX seznámí účastníky s bezplatným doplňkem Power Pivot pro Excel 2010 a vyšší, který umožňuje běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází současně. Kurz je určen zejména analytikům, pracovníkům controllingu, či jiným analytickým profesím, kteří potřebují rychle a efektivně zanalyzovat velké množství dat, a provádět pokročilé analýzy nad nimi. Součástí kurzu je i jazyk DAX, který umožňuje vytvořit velmi pokročilé analytické řešení, daleko nad rámec možností klasických kontingenčních tabulek.

 • Doplněk Power Pivot pro Excel
 • Vytvoření Power Pivot tabulky z databáze
 • Výběr konkrétních sloupců v tabulkách a vizuální filtrování řádků
 • Vytváření vazeb mezi tabulkami
 • Propojení dat z více databází
 • Používání číselníků
 • Diagramové zobrazení
 • Skrývání systémových sloupců
 • Aktualizace dat z podkladových databází
 • Výchozí formátování dat
 • Úprava Power Pivot modelu
 • Souhrnné ukazatele a vypočítané pole
 • Časové hierarchie - analýza podle let, měsíců, dní, ...
 • Ostatní hierarchie - analýza podle produktových rad, oddělení, oblastí, ...
 • Klíčové ukazatele výkonu - KPI
 • Vytvoření KPI ze souhrnných ukazatelů
 • Horizontální a vertikální slicery
 • Propojení slicerů na několik Power Pivot tabulek
 • Vypočtené sloupce
 • Ošetření chyb ve vzorcích
 • Perspektivy
 • Power Pivot grafy
 • Power Pivot dashboardy
 • Import dat z Excelu
 • Import dat z databází - SQL Server, Oracle, DB2, MySQL
 • Import dat z databází z výsledku SQL dotazu
 • Import dat z Accessu
 • Import dat z textových souborů
 • Import dat z ostatních zdrojů
 • Propojení přímo na tabulky v Excelu
 • Úvod do jazyka DAX
 • Funkce pro práci s daty a časy
 • Informační funkce
 • Filtrovací a vyhodnocovací funkce
 • Funkce pro kontrolu logiky zpracování
 • Matematické funkce
 • Statistické funkce
 • Funkce pro práci s textem
 • Funkce Time Intelligence - analýza údajů napříč časovými obdobími
 • Execution Context, Filtr Context a Row Context
 • Propojení na Power View
 • Vizuální analýza dat pomocí Power View
 • Využití MDX dotazů v režimu DAX
 • Úvod do Power BI