ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Excel - Práce s velkým množstvím dat a samoobslužná Business Intelligence


 • Kurz|školení Excel - Práce s velkým množstvím dat a samoobslužná Business Intelligence ukáže účastníkům, jak jednoduché je analyzovat velké množství dat v Excelu, a zároveň vytvářet působivé reporty a analýzy. To vše pomocí doplňků pro Excel přímo od Microsoftu, bez nutnosti vytvářet drahé a komplikované IT systémy. Projdeme si krok po kroku, jak získat data z libovolných datových zdrojů, a jak je zkombinovat, zanalyzovat a odreportovat v prostředí, které už všichni znají. Kurz se věnuje praktickým ukázkám využití těchto nástrojů, jejich integraci s Excelem, jakož i řešení běžných problémů při jejich nasazení a vzájemném kombinování tak, aby účastníci uměli takové problémy samostatně řešit, a aby zvládli jejich praktické nasazení ve své firmě.

 • Úvod do Business Intelligence
 • Rozšíření podnikového řešení BI
 • Technologie Microsoftu pro zpracování velkých dat a Self-Service BI
 • Jak dostat BI doplňky do Excelu, pokud v něm chybí
 • Načítání a zpracování dat s doplňkem PowerQuery
 • Načítání dat z databází
 • Zpracování dat z Facebooku a Google Analytics
 • Úprava a transformace dat před a po načtení
 • Seskupení dat, transpozice řádků a sloupců
 • Odstranění chyb v datech
 • Načtení a úprava tabulek z webových stránek
 • Sloučení a připojení dotazů
 • Kombinování binárních souborů
 • Rozšířený editor dotazu a úprava dotazu
 • Statistické a matematické transformace dat
 • Navigace v použitém postupu transformace dat a kroky zpět
 • Přidání vlastních sloupců
 • Strukturované sloupce - rozbalení a agregace
 • Úvod do jazyka M
 • Analýza velkého množství dat s doplňkem PowerPivot
 • Vytvoření rychlých analýz dat v PowerPivot
 • Načtena dat do prostředí PowerPivot
 • Vytvoření propojení mezi tabulkami
 • Analytické hierarchie
 • Úvod do jazyka DAX - Data Analysis Expressions
 • Vypočtené sloupce
 • Souhrn ukazatele a KPI
 • Ošetření chyb ve vzorcích
 • Práce s obrovským množstvím dat
 • Analýzu scénářů
 • Průřezy a časové osy
 • Vizualizace dat s doplňkem Power View
 • Vizuální analýza dat pomocí Power View
 • Vytvoření interaktivních grafů a jejich nastavení
 • Grafická analýza jedné veličiny pomocí druhé veličiny
 • Interaktivní průzkum dat v grafech
 • Matice, karty a grafy
 • Reporting na mapách Bing Maps
 • Dodatečné nastavení a přizpůsobení grafů
 • Filtry sestav a filtry grafů
 • Průřezy
 • Vizualizace dat na 3D mapách s doplňkem PowerMap
 • Úvod do Power Map
 • Vytvoření interaktivní analytické 3D mapy
 • Použití mapových podkladů z Bing Maps
 • Heat mapy
 • Vizuální analýza dat v čase
 • Vytvoření poutavé video prohlídky
 • Export do screenshotů a videí
 • Použití vlastních mapových dat
 • Úprava vzhledu Power Map
 • Filtrování dat v reportu i v prohlídce
 • Automatická aktualizace dat s doplňkem Power Update
 • Automatická aktualizace dat v PowerPivote
 • Automatická aktualizace dat v PowerQuery
 • Přechod na Power BI
 • Úvod do služby Power BI
 • Power BI Designer
 • Práce se službou Power BI