ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Oracle databáze: XML v PL/SQL


 • Kurz|školení Oracle databáze: XML v PL/SQL je určen pro programátory a vývojáře v PL/SQL, kteří se chtějí naučit pracovat s XML daty v rámci databází Oracle. Účastníci se naučí pomocí SQL a PL/SQL ukládat, získávat a upravovat XML data, vyhledávat je, manipulovat s nimi, importovat a exportovat, používat XPath a XQuery. I když je na začátku školení teorie XML probírána, jedná se spíše o opakování, a od účastníků se očekává znalost principů XML syntaxe, validace, XPath a XSLT.

 • Souhrn XML technologií, pojmů a komponent
 • Validace XML pomocí DTD a XML schémat, XML Namespaces (jmenné prostory)
 • Souhrn a zopakování XPath a XSLT
 • Úvod do Oracle XML DB
 • Ukládání XML dat do Oracle XML DB
 • Získávání XML dat z Oracle XML DB
 • Indexování XML dat
 • Generování a transformace XML dat
 • Oracle XSQL pages a SQL/XML funkce
 • Využití XQuery s Oracle XML DB
 • Manipulace s XML daty
 • Využití SQL funkcí k modifikací XML dat
 • Oracle XML DB Repository
 • Správa změn v XML Schema
 • Vytváření XML pohledů (XML Views)
 • XQuery, Advanced XQuery
 • Použití DBMS_XMLSTORE
 • Generování XML pomocí balíčku DBMS_XMLGEN
 • Pochopení a optimalizace XPath a XQuery Rewrite
 • Export a import XML dat