ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Oracle databáze: Úvod do SQL


  • Kurz|školení Oracle databáze: Úvod do SQL je určen pro uživatele databází Oracle. Seznamuje s technologií Oracle Database s principy relační databáze a programovacím jazykem SQL. Studenti se naučí pracovat s jazykem SQL, získají znalosti nutné k zadání dotazů, naučí se vytvářet databázové objekty.

  • Úvod, rozdíly SQL a SQL Plus
  • Přehled datových typů a jejich využití, hodnota NULL
  • Vytváření, tabulek, indexů a relací
  • Vkládání a aktualizování dat, dotazování se na data
  • Spojování tabulek, seskupování, třídění, agregační funkce, ROLLUP, CUBE
  • Návrhy databázových modelů
  • Proměnné, podmínky, cykly, práce s řetězci, čísly a datem
  • Transakce
  • Ladění aplikací SQL