ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Oracle 12c Security


 • Kurz|školení Oracle 12c Security je určen pro správce Oracle databází, kteří dostali za úkol zajistit Server ze všech možných stran tak, aby se k daným datům nedostali neoprávněné osoby. Dozví se také jak zajistit data na více úrovních tak, aby je nepovolané osoby nemohly použít i v případě prolomení některých z ochran. Kurz obsahuje zabezpečení a šifrování na úrovni dat, tabulek, databází a databázových objektů, na úrovni serveru, na úrovni komunikace s aplikacemi. Věnuje se i auditu bezpečnosti, který se dá využít na nepřetržitý monitoring bezpečnosti.

 • Implementing Basic Database Security
 • Using Basic and Strong User Authentication
 • Configuring Global User Authentication
 • Using Proxy Authentication
 • Using Privileges and Roles
 • Using Privilege Analysis
 • Using Application Contexts
 • Implementing Virtual Private Database
 • Implementing Oracle Label Security
 • Redacting Data
 • Using Oracle Data Masking
 • Using Transparent Sensitive Data Protection
 • Encrypting with DBMS_CRYPTO Package
 • Using Transparent Data Encryption
 • Using Unified Audit
 • Using Fine-Grained Audit