ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz ADO.NET Entity Framework Code First


 • Kurz|školení ADO.NET Entity Framework Code First vysvětluje jak se vyznat v možnostech přístupu k datům jako je ADO.NET, LINQ, Entity Framework, Dynamic Data a jak pomocí těchto technologií vyvíjet aplikace rychle a s minimalizací prostoru pro chyby? Dema vypadají slibně, ale jak si tyto technologie poradí s problémy reálného světa? A bude možné je zaintegrovat do současných, stávajících aplikací? V průběhu kurzu se seznámíme s webovým použitím Entity Frameworku a zejména se podíváme na praktické použití Dynamic Data pro dynamické generování uživatelského rozhraní na základě metadat. Zaměříme se zejména na nasazení Dynamic Data do stávajících aplikací a na rozličné úpravy dodaných šablon k požadovanému obrazu.

 • Nízkoúrovňový přístup k databázi - možnosti a problémy
 • Connection, Command, DataTable, DataAdapter…
 • Databázově agnostická aplikace pomocí ADO.NET
 • Velmi jemný úvod do funkcionálního programování
 • Extension Methods
 • Partial Methods
 • Automatic Properties
 • Implicitly Typed Variables
 • Object Initializers
 • Anonymous Types
 • Lambda Expressions
 • Řetězení metod vs. pseudo-SQL syntaxe
 • Dotazování do objektových struktur pomocí LINQ, dostupné operátory
 • Vytváření datového modelu
 • Provádění základních operací
 • Volání uložených procedur a funkcí
 • Rozšiřitelnost LINQ-to-SQL
 • Základní ideje
 • Model First, DB First, Code First
 • Porovnání přístupů
 • Tvorba modelu z databáze
 • Úpravy pomocí SQL Server Data Tools
 • Rozšiřitelnost EDMX-based modelů
 • Databázově agnostická aplikace pomocí EDMX
 • Tvorba datového modelu metodou Code First
 • Počáteční naplnění databáze
 • Databázově agnostická aplikace pomocí Code First
 • Model-aware UI
 • Automatické generování UI a validace vstupů podle datového modelu
 • Anotace datového modelu
 • Vlastní šablony pro Dynamic Data