ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení programování v jazyce R

 • Kurz|školení programování v jazyce R - Kurz je určen pro datové analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilými možnostmi prediktivní analýzy dat s využitím strojového učení. Data Science je nový trend ve zpravování dat, který vznikl jako reakce na rostoucí množství dat, které máme k dispozici a doposud jsme je aktivně nevyužívali, přesto, že tato data mohou ukrývat velice cenné informace, které je však nutné získat vhodnou analýzou. Na tomto kurzu se seznámíte s problematikou Data Science, ujasníte si, co tento termín znamená a dozvíte se, jakým způsobem můžete přístupy Data Science využít i vy ve svých organizacích, třeba pro predikci chování zákazníků nebo predikci životnosti strojů ve výrobě. Na kurzu se dále naučíte jazyk R od základů jazyka až po různé přístupy datové analýzy a vizualizace dat.

 • Úvod do zpracování dat v jazyce R
 • vectors, Lists, Matrices, Arrays, Factors, Data Frames
 • Získání dat
 • CSV, Binární, XML a JSON soubory
 • Transformace dat
 • Výběr a trénování modelu
 • Evaluace (scoring) modelu a porovnání modelů
 • Mean, Median and Mode
 • Linear Regression
 • Multiple Regression
 • Logistic Regression
 • Normal Distribution
 • Binomial Distribution
 • Time Series Analysis
 • Decision Tree
 • Survival Analysis
 • Prezentace - Pie Charts, Bar Charts, Boxplots, Histograms, Line Graphs, Scatterplots
 • Balíčky dplyr,ggplot2 ...