ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz DB2 UDB - jazyk SQL


 • Kurz|školení DB2 UDB - jazyk SQL je určen pro vývojáře DB2, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka SQL. Účastníci se naučí vytvářet různé typy dotazů, používat funkce, procedury, pohledy, trigger apod.

 • Úvod do DB2 UDB, historie, novinky, rozdíly
 • Pracovní prostředí
 • Základy jazyka SQL
 • SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING a ORDER BY klauzule
 • inner joins, outer joins a poddotazy
 • aritmetické a formátovací funkce
 • Použití UNION a UNION ALL
 • INSERT, UPDATE a DELETE, příkazy pro aktualizaci řádků v tabulce
 • Rozšíření jazyka SQL pro DB2
 • Zámky
 • Embedded SQL
 • Úvod do optimalizace výkonu
 • Další přístupy k databázi - CLI/ODBC, ADO a OLE DB, ADO.Net
 • Srovnání embedded SQL a dalších přístupů